Stillbild ur Niki Lindroth von Bahrs videoverk The Burden. Foto: Niki Lindroth von Bahr

Statens konstråd bjuder in Dalarnas konstnärer till portfoliovisning

Nyhet – 24 maj 2021

Är du yrkesverksam konstnär i Dalarna? Ta chansen och gör en portfoliovisning för Statens konstråd och andra aktörer som köper in konst under 2021. Gör din ansökan till Bild och form senast 1 augusti.

Statens konstråd har fått i uppdrag av regeringen att köpa in konst för 25 miljoner kronor under 2021. Syftet är att stötta konstnärer och det svenska konstlivets aktörer som drabbats hårt av coronapandemin och ge den samtida konsten ett starkare uttryck i våra gemensamma livsmiljöer.

Som en del av satsningen väljer de att även arrangera portfoliovisningar genom ett unikt samarbete mellan Statens konstråd och föreningen Konstkonsulenterna i Sverige. Fokus för dessa portfoliovisningar är dels inköp av konst till Coronasamlingen, dels att lära känna nya konstnärskap för eventuella framtida samarbeten. Alla slags konstnärliga uttryck är välkomna.

Konstverken Statens konstråd köper in används för att producera konstkollektioner som placeras i statliga myndigheters lokaler runt om i landet. Det kan handla om universitet och högskolor, arbetsförmedlingar, domstolar och skattekontor men också om svenska ambassader och centrala organ som exempelvis Regeringskansliet.

Vem kan söka?
För att söka behöver du vara yrkesverksam konstnär och folkbokförd i Dalarna. Region Dalarnas kriterier för den som räknas som yrkesverksam konstnär baserar sig på det underlag för ansökan om medlemskap som Konstnärernas riksorganisation har tagit fram. Läs mer på deras webbplats: http://www.kro.se/kriterier

Hur ser urvalsprocessen ut?
Urvalsgruppen som kommer att bedöma de inkomna ansökningarna från Dalarna består av en grupp oberoende sakkunniga från andra regioner i Sverige. Konstkonsulenter i respektive region samordnar och administrerar arbetet. Cirka 20-24 konstnärskap från varje län kommer väljas ut.

Besked kommer att lämnas till de sökande under vecka 36.

Hur går portfolievisningarna till?
Portfoliovisningarna genomförs digitalt i Microsoft Teams 22 och 24 september. Varje konstnärspresentation är 15 minuter och kommer att vara öppna för en större professionell publik som till exempel curatorer och pedagoger vid konsthallar och museer i hela landet.

Så gör du din ansökan
Din ansökan ska skickas i en PDF, (max 10 Mb) och bestå av:

 • CV och presentation av ditt konstnärskap (max 1 500 tecken med blanksteg)
 • Dokumentation av 3–5 verk. Det kan vara bilder, filmer, ljudfiler, dokumentation (etc).
 • Presentation av verken ska innehålla titel, storlek, teknik, pris (exklusive moms) och eventuell upplaga.
 • Rörlig bild och ljud presenteras med hänvisning till publik länk.

Portfolion ska presentera verk från de senaste fem åren och inte fokusera på generell presentation av konstnärskapet. De presenterade verken ska överstiga 20 000 kronor vardera (inklusive fraktkostnader). Staten ska kunna förvärva äganderätten till de inköpta konstverken.

Skicka din ansökan till: bildochform.dalarna@regiondalarna.se senast söndag 1 augusti 2021.

Kontaktperson
Vid frågor kontakta Andreas Sandberg, bild- och formkonsulent Region Dalarna peterandreas.sandberg@regiondalarna.se

Frågor om ansökan besvaras under vecka 21, 29 och 30.

 • Andreas Sandberg Bild- och formkonsulent
  peterandreas.sandberg@regiondalarna.se
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: