​Statens medicinsk-etiska råd möter Region Dalarna

Pressmeddelande – 3 november 2020

Den 3 november träffar Statens medicinsk-etiska råd Region Dalarna. Det är det första mötet med en region som rådet har sedan pandemiutbrottet. Syftet är att utbyta erfarenheter kring etiska frågor i hälso- och sjukvården.

– För Statens medicinsk-etiska råd är det av stort värde att få träffa företrädare för vårdgivare och professioner. Det är i verksamheterna som den medicinska etiken tillämpas och där man ofta först uppmärksammar nya etiska frågor, säger Kenneth Johansson, ordförande i Statens medicinsk-etiska råd och själv bosatt i Falun.

År 2014 började Statens medicin-etiska råd med "regiondialoger", där medlemmar i rådet besöker landets olika regioner. Dalarna är den första region som rådet möter sedan utbrottet av coronapandemin.

– Pandemin har inneburit mycket stora utmaningar för hälso- och sjukvården, inte minst etiska. Vi är väldigt intresserade av att höra hur man i regionen har hanterat de etiska utmaningarna och vilka lärdomar man dragit för framtiden, säger Kenneth Johansson.

I samband med mötet kommer Statens medicin-etiska rådet också att träffa det nyligen bildade etikrådet inom Region Dalarna.

– Det är positivt att allt fler regioner tillskapar etikråd för att stödja det lokala etikarbetet. För vi ser att de etiska frågorna i vården blir allt mer brännande. Det kan handla om prioriteringar, om svåra frågor i livets början och slut men också om nya tekniker som exempelvis AI och genteknologi som väcker etiska frågor, säger Kenneth Johansson.

På grund av rådande pandemiläge kommer några av representanterna från Statens medicinsk-etiska råd att medverka digitalt.

Fakta: Statens medicinsk-etiska råd
Statens medicinsk-etiska råd (Smer) är ett fristående råd som inrättades av regeringen 1985. Rådet har till uppgift att belysa medicinsk-etiska frågor ur ett övergripande samhällsperspektiv och stimulera samhällsdebatten i medicinsk-etiska frågor.

Smer bedriver sitt arbete i huvudsak genom att publicera rapporter, skrivelser, debattartiklar m.m. samt anordna seminarier, hearingar och dialoger. Några aktuella frågor som rådet arbetat med är etik vid pandemier, könsdysfori, artificiell intelligens (AI) i hälso- och sjukvården och vård av personer med nedsatt beslutsförmåga.

Smer består av ledamöter från samtliga riksdagspartier samt sakkunniga som representerar vårdprofessioner, patienter/brukare, vårdgivare samt olika akademiska discipliner. Ordförande är Kenneth Johansson, tidigare bland annat riksdagsledamot (C) från Dalarna och landshövding i Värmlands län.

 • Kenneth Johansson ordförande i Statens medicinsk-etiska råd
  072-560 87 73
 • Johanna Dalström, ordförande i Region Dalarnas etiska råd
  023-49 29 49
  Johanna.Dalstrom@regiondalarna.se
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: