Stort intresse för solel hos dalfolket

Pressmeddelande – 21 november 2019

Dalarnas energi- och klimatrådgivare har sedan våren 2018 haft över 1 400 rådgivningstillfällen med människor som vill veta mer om solel. ”Intresset för solel är stort”, säger Annika Persson, energi- och klimatrådgivare i Orsa, Mora och Älvdalen.

Kommunala energi- och klimatrådgivare i 284 av Sveriges 290 kommuner har de senaste åren samarbetat i två nationella projekt för att erbjuda opartiska och kostnadsfria energi- och klimatråd till privatpersoner, företag och organisationer. Det ena projektet handlar om vägledning vid investering och installation av solceller och det andra om hur man uppför laddplatser till elfordon. Syftet är att effektivt stötta i övergången till mer förnybara och klimatsmarta alternativ.

I maj arrangerade energi- och klimatrådgivarna i Dalarna studiebesök i länets alla kommuner hos villaägare som redan har solelanläggningar. Under besöken fick villaägarna berätta om sina anläggningar och erfarenheter.

– När man funderar över hur många solceller man ska sätta upp måste man ta reda på sin egen energianvändning. Det är ett bra första steg till att börja fundera vidare på hur man kan spara energi, säger Annika Persson.

Totalt har 56 000 personer runt om i landet deltagit i aktiviteter där de fått information, tips och ökade kunskaper om solel och hållbara transporter. Över 14 000 personer har fått fördjupad rådgivning av sina lokala rådgivare.

– De gemensamma satsningarna har gett en positiv effekt, både vad gäller övergången till mer klimatsmarta lösningar hos målgrupperna, men också på energi- och klimatrådgivningen som helhet. Många rådgivare upplever att intresset och efterfrågan av deras tjänster har ökat tack vare de nationellt koordinerade projekten, säger Morgan Dahlman på Energimyndigheten.

Inom projektet för hållbara transporter har privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar bland annat fått stöd i hur man installerar laddplatser för elfordon. Nationellt har totalt 12 000 personer nåtts genom personliga rådgivningar, seminarier, mässmontrar eller liknande.

– De flesta som kontaktar en rådgivare har redan bestämt sig för att de vill installera en laddplats men behöver veta mer om hur de ska börja. De vanligaste frågorna är dels rent tekniska, dels kring ekonomi och vilka betallösningar man som företag eller förening kan använda sig av för att debitera anslutna bilar, säger Elin Törnwall, Energikontor Mälardalen, som leder det nationella projektet för hållbara transporter.

Det här är tredje gången Energimyndigheten tillsammans med sina 15 regionala energikontor samordnar en gemensam satsning med landets alla energi- och klimatrådgivare. Samtidigt som takten ökas för att nå de energi- och klimatpolitiska målen, bidrar insatserna till att utveckla rådgivarnas kunskaper och arbetsmetoder.

Kommunal energi- och klimatrådgivning är en kostnadsfri och kommersiellt oberoende tjänst som riktar sig till hushåll, små och medelstora företag, bostadsrättsföreningar och organisationer. Den som är intresserade av att få hjälp av sin kommunala energi- och klimatrådgivare kan antingen ringa sin kommuns växel eller söka upp kontaktuppgifterna på Energimyndighetens webbplats.

 • Annika Persson Energi- och klimatrådgivare
  0250-55 23 09
  Annika.persson@orsa.se
 • Mattias Ahlstedt Regional Utvecklingsledare för Energi- & klimatrådgivningen Region Dalarna
  023-77 70 23
  Mattias.ahlstedt@regiondalarna.se
 • Morgan Dahlman Energimyndigheten
  073-660 21 44
  morgan.dahlman@energimyndigheten.se
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: