Sveriges första högskoleutbildning i Gestaltad Livsmiljö startar i Dalarna i höst

Pressmeddelande – 25 juni 2020

Bild och form i Region Dalarna, Dalarnas Arkitekturråd och Högskolan Dalarna samarbetar i uppstarten av Sveriges första högskolekurs i Gestaltad Livsmiljö. ”Arbetsgivare har nu en unik chans att bidra till samhällsutvecklingen genom att låta personer i sin organisation ta kursen på arbetstid som kompetenshöjande insats”, säger Helena von Bergen, verksamhetsutvecklare Bild och Form Region Dalarna och representant i styrgruppen i Dalarnas Arkitekturråd.

Den 23 juni tog Högskolan Dalarna beslut om att starta upp kursen den 27 augusti 2020. Kursen ska gå två dagar i månaden under höstterminen 2020 och vårterminen 2021, så att man ska kunna gå kursen även om man har ett heltidsarbete. Totalt är det 16 obligatoriska studiedagar.

– Det här blir en intressant kurs med ett rikt innehåll, en kurs som ger studenterna en bred insikt i hur gestaltning, analys och förvaltning berikar förståelsen för våra miljöer. Kursen ger möjligheter för att samarbeta över sektor- och yrkesdiscipliner vilket kan leda till att värdefulla insikter om hur kvaliteter i våra omgivningar kan utvecklas och förvaltas, säger Tina Wik, professor arkitektur och kursansvarig.

Kursen ger en beskrivning av den aktuella nationella arkitektur-, form- och designpolitiken Gestaltad livsmiljö och dess förankring i globala och nationella hållbarhetsmål och strategier, samt ger möjlighet till att översätta detta till regionala och lokala strategier med utgångspunkt i behov och ramar för människa och miljö.

Varje studietillfälle bjuder på föreläsare med internationell och/eller nationella perspektiv, däribland:

Sverker Sörlin, svensk idéhistoriker, professor i miljöhistoria och författare, Emma Göransson, konstnärlig forskare med temat platsens poetik, Kjell Forshed arkitekt, Katinka Schartau arkitekt och lektor fysisk planering, Tina Wik professor arkitektur, Nina Bondesson konstnär och debattör, Marius Fiskevold associate professor fakultet för landskap och samhälle, Anna Asplind koreograf med flera.

Ansökan till kursen öppnar inom kort och mer information kommer att publiceras här: https://www.du.se/sv/Utbildning

Arkitekturrådet Dalarna

Dalarnas arkitekturråd är ett regionalt nätverk för att höja värdet i länet gällande arkitektur, gestaltning, form och design. Nätverket består av tjänstepersoner inom arkitektur- och formgivningsfrågor knutna till Länsstyrelsen, Region Dalarna, Dalarnas alla kommuner, Högskolan Dalarna, Länsmuseet och ByggDialog Dalarna. Även Svensk Form och ett antal adjungerande personer inom arkitekturområdet ingår. Styrgruppen utgörs av Länsstyrelsen i Dalarnas län, Region Dalarna och ByggDialog Dalarna. 

 • Tina Wik professor arkitektur
  tiw@du.se
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
 • Helena von Bergen verksamhetsutvecklare Bild och form Dalarna, Kultur och Bildningsförvaltningen i Region Dalarna
  072-245 93 50
  helena.vonbergen@regiondalarna.se
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: