Syrgasbehovet hos allvarligt sjuka covid-19-patienter kan vara lägre än vad som tidigare antagits

Pressmeddelande – 26 januari 2022

En ny studie av forskare på Uppsala universitet föreslår att syrgasbehovet till allvarligt sjuka covid-19-patienter är lägre än vad som tidigare uppskattats. Anna Hvarfner, tidigare AT-läkare vid Malungs vårdcentral och ST-läkare vid medicinkliniken i Mora, är en av dem som varit med och gjort studien.

Syrgas är en billig och livräddande behandling vid covid-19. Likväl är syrgas en bristande resurs i många låg- och medelinkomstländer och under pandemins toppar har akut syrgasbrist rapporteras även från rikare länder. Många dödsfall sker tyvärr till följd av syrgasbrist.

Nu har forskare från Uppsala universitet genomfört en studie kring användning av syrgas i samband med behandling av covid-19. Studiens mål var att beräkna hur mycket syrgas covid-19-patienter med allvarlig sjukdom behöver. En av de som drivit studien är Anna Hvarfner, numera underläkare vid operationskliniken i Västmanland men som tidigare genomfört både AT- och ST-tjänstgöring i Dalarna.
– Syrgasbrist har drabbat sjukhus världen över under pandemin, med dödliga konsekvenser. Studier som undersöker hur mycket syrgas som en covid-19-patient behöver har dock helt saknats inför planering av hur syrgasen ska fördelas, säger Anna Hvarfner.

Studiens slutsats är att behovet av syrgas hos patienter med en allvarlig covid-19-infektion kan vara lägre än det som tidigare beräknats.

– I vår forskning såg vi att genomsnittligt syrgasflöde till patienterna var 3 liter/minut, vilket är lägre än WHO:s uppskattning på 10 liter/minut för allvarligt sjuka covid-19-patienter.

Patientgruppen som studerades liknade andra patientgrupper som studerats under pandemins första våg i USA, Europa och Kina avseende kön, ålder och BMI. Syrgasbehovet undersöktes hos alla de patienter med en syresättning som gjorde att de behövde syrgas, men inte respirator.

– Resultaten bör tolkas med försiktighet eftersom studien är liten, men vi hoppas på att den kommer bidra till att fler studier om syrgasbehov till covid-19-patienter genomförs. Vårt mål är att detta ska tjäna som underlag inför god kapacitetsplanering av den livsviktiga resurs som syrgas är, säger Anna Hvarfner.

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka