Tillgänglig, klimatsmart och välkomnande – så blir Avesta lasaretts nya entré

Pressmeddelande – 19 december 2019

I januari 2020 påbörjas det invändiga ombyggnationsarbetet vid Avesta lasarett som under tiden får en ny tillfällig entré: ”Vi vill göra en välkomnande och trygg entré, med energieffektiva lösningar,” säger Dan Staffansson, förvaltare Södra distriktet, Region Dalarna.

Den första etappen av ombyggnationen av huvudentrén vid Avesta lasarett inleddes i oktober 2019 med utvändiga markarbeten. I januari 2020 påbörjas etapp 2 med invändiga arbeten där både entré och entréhall ska förbättras.

– Nuvarande entrédörrar har passerat sin livslängd och vi har problem med kallras rakt in i byggnaden. Detta kommer vi nu kunna åtgärda i och med ombyggnationen med insättning av så kallade roterdörrar som är bra för att hindra vinddrag, säger Dan Staffansson.

– Vi förbättrar också entréhallens funktioner, det kommer att bli enklare att orientera sig både i den fysiska miljön och via informationstavlor. Serveringsdelen kommer att utformas med konstnärliga uttryck från naturen och ha en litteraturvägg, vilket tillsammans med öppna ytor ska skapa en ökad trygghetskänsla.

Tillgängligheten i den nya entrén blir bättre för alla, med exempelvis rätt utformade taktila stråk för personer med synnedsättning från utsidan in till informationsdisken via en särskilt anpassad dörrlösning. Fler sittplatser ska byggas för personer som till exempel väntar på färdtjänst. Det blir också sittplatser i avskildhet för den som har behov av det.

Restaurangen flyttar under ombyggnationen tillfälligt till hus 2 på Avesta lasarett och kommer kunna nås via hissar vid Apoteksentrén.

– En ny tillfällig huvudentré kommer under januari att ersätta de alternativa entréer som nu används vid Avesta lasarett. Orangea skyltar kommer tydligt att visa var den nya huvudentrén är, säger Dan Staffansson.

Vårdverksamheten kommer att bedrivas som vanligt under ombyggnationen som beräknas vara klar sommaren 2020. 

 • Dan Staffanson Förvaltare, Regionfastigheter, Region Dalarna
  023-49 00 09
  dan.staffanson@regiondalarna.se
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: