Tyck till om Region Dalarnas arbete för Sveriges nationella minoriteter och urfolket samer

Pressmeddelande – 2 februari 2021

Mellan den 1 februari och 28 februari 2021 har du möjlighet att lämna dina synpunkter på Region Dalarnas strategi och mål för Sveriges nationella minoriteter och urfolket samer 2021-2023. Strategin handlar om hur Region Dalarna ska arbeta för att bidra till att skydda och stödja minoritetsspråken, främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kulturella identitet samt ge minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem.

Privatpersoner, intresseföreningar, organisationer för Sveriges nationella minoriteter och offentliga organisationer och aktörer som arbetar med frågor om nationella minoriteter är välkomna att svara på formuläret som återfinns på Region Dalarnas hemsida. I samband med detta bjuder Region Dalarna även in till ett digitalt informationstillfälle för att informera om strategin och öppna upp för frågor. Informationstillfället äger rum via Teams den 16 februari klockan 16.00–17.00.

Anmälan digitalt informationstillfälle

Förslaget förväntas träda i kraft under våren 2021 och ersätter då Mål och handlingsplan 2020 nationella minoriteter och urfolket samer. Sveriges nationella minoriteter är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar.

  • Ann-Jeanett Stål samordnare för nationella minoriteter, Region Dalarna
    070-569 03 12
    annjeanett.stal@regiondalarna.se
  • Presstjänst Presstjänst
    010-249 90 20
    kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: