Undersköterskelyft: Arbetstidsförkortning inom 24/7-verksamhet och satsning på kompetensutveckling

Pressmeddelande – 21 mars 2022

Region Dalarna och fackförbundet Kommunal har kommit överens om ett lokalt kollektivavtal för en ny arbetstidsmodell: ”Det är mycket glädjande att vi kan gå vidare och förbättra arbetsmiljön för våra undersköterskor som jobbar skift. Det är slitsamt att arbeta i en dygnet-runt-verksamhet och när veckoarbetstiden nu kortas ges bättre möjlighet till återhämtning,” Ulf Berg (M), regionstyrelsens ordförande.

Överenskommelsen om en ny arbetstidsmodell innebär lägre veckoarbetstid i samband med natt-och rotationstjänstgöring. Den nya arbetstidsmodellen omfattat samtliga yrkeskategorier inom Kommunals avtalsområde, så som undersköterskor, barnskötare, skötare.

Satsningen ska leda till en bättre arbetsmiljö där fler orkar arbeta heltid och ges möjlighet till återhämtning vid natt- och rotationsarbete. Avtalet leder till större flexibilitet så att medarbetarna själva kan styra sin veckoarbetstid, detta genom att veckoarbetstiden minskar i takt med antalet nätter som läggs in i schemat.
– Vi är mycket glada över att vår arbetsgivare äntligen lyssnat på oss och våra medlemmar. Vi är viktiga grundstenar inom Region Dalarna. Vi ser framemot satsningen och tror att den kommer att vara till stor nytta för våra medlemmar, säger Therese Lundell, sektionsordförande i Kommunal Dalarna.

Utöver den nya arbetstidsmodellen föreslås en kompetenshöjande satsning, bland annat på vidareutbildning, inom Kommunals avtalsområde. Målbilden är att om 10 år ska 30 procent av undersköterskorna i Region Dalarna ha en vidareutbildning inom sitt yrkesområde.
– Utveckling av personalen är en viktig framgångsfaktor för att skapa friskare arbetsplatser. Det ger medarbetare en möjlighet att växa och utvecklas på jobbet, samtidigt som det bidrar till ökad kvalitet och verksamhetsutveckling. Faktorer som är viktiga för att Region Dalarna ska vara en attraktiv arbetsgivare, säger Siri Ellberg, tillförordnad biträdande HR-direktör i Region Dalarna.

Region Dalarnas avsikt är också att teckna avtal med Högskolan Dalarna, för att kunna erbjuda tio erfarna undersköterskor, barnskötare eller skötare per år möjlighet till betald sjuksköterskeutbildning med studielön. Genom avtalet med Högskolan utökas sjuksköterskeprogrammet med fem platser per termin som bekostas av Region Dalarna, något som bidrar till fler utbildade sjuksköterskor inom regionen i framtiden.
– Det är mycket bra att vi nu kommer kunna erbjuda kompetensutveckling, vilket i förlängningen gör en bra vård ännu bättre, säger Ulf Berg.

Vad innebär nya lokal kollektivavtalet?

  • Veckoarbetstiden blir kortare vid natt-och rotationstjänstgöring. Till exempel får den som arbetar ständig natt en veckoarbetstid på 32 timmar och 15 minuter.
  • Rotation får kortare veckoarbetstid utifrån andelen nattarbete som genomförs.
  • Ständig natt får kortare veckoarbetstid.

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka