Utdelade projekt- eller verksamhetsstöd från kultur-och bildningsförvaltningen återkrävs ej

Nyhet – 20 mars 2020

Med hänsyn till den rådande situationen med covid-19 kommer Region Dalarna inte kräva återbetalning för de projekt-eller verksamhetsstöd som beslutats eller delats ut. Vi kartlägger just nu de verksamhetsmässiga och ekonomiska konsekvenserna för kulturverksamheter och kulturskapare i länet för att få en överblick”, säger Malin Lagergren, chef på kultur-och bildningsförvaltningen.

Många verksamheter har tvingats ställa in planerade arrangemang och aktiviteter den senaste veckan. En del av dessa har också skjutits på framtiden.

För projekt handlar det i första hand om att planera om, skjuta upp eller göra förändringar i tidplanen.

– Vi vill gärna ha dialog utifrån nuvarande och kommande behov, samt förändringar i verksamhets-och tidplaner. Vi uppmanar därför till kontakt med handläggare på kultur-och bildningsförvaltningen, säger Malin Lagergren, förvaltningschef.

Situationen just nu innebär stora svårigheter att genomföra den verksamhet eller de projekt man planerat. 

– Vi har därför en generös hållning i den här frågan och kommer inte återkräva redan beslutade eller utbetalda medel, förklarar Mursal Isa, ordförande i kultur-och bildningsnämnden. 

  • Malin Lagergren Förvaltningschef Kultur och bildning, Region Dalarna
    070-312 41 06
    malin.lagergren@regiondalarna.se
  • Presstjänst Presstjänst
    010-249 90 20
    kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: