Utredning om förutsättningarna att inte anställa ovaccinerad personal

Pressmeddelande – 1 september 2021

Nu ska Region Dalarna utreda möjligheterna att inte anställa personal som ej har vaccinerat sig mot covid-19. Det beslutade regionstyrelsens personalutskott på sitt senaste möte: ”Det här handlar om patienternas säkerhet,” säger regionrådet Ulf Berg (M).

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som är 16 år eller äldre ska vaccinera sig mot covid-19. Ett av syftena är att minska smittspridningen i samhället. Covid-19 är en sjukdom som lyder under smittskyddslagen och den tillfälliga pandemilagen. 

– Som vårdgivare ska vi göra allt som står i vår makt för att förhindra smittspridning. Rätten att som arbetsgivare välja bort arbetssökande som inte vill vaccineras måste vara möjlig. Därför har vi beslutat att frågan ska utredas, säger Ulf Berg (M), regionstyrelsens ordförande tillika ordförande i personalutskottet.

  Utredningsuppdraget går till regiondirektören som i samråd med rättsavdelningen och smittskyddsenheten ska utreda frågan. Uppdraget ska återrapporteras till personalutskottet på sammanträdet den 26 januari 2022.

  • Ulf Berg regionstyrelsens ordförande (M), Region Dalarna
   070-250 43 40
   ulf.berg@regiondalarna.se
  • Presstjänst Presstjänst
   010-249 90 20
   kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
  Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
  Tillbaka