Utrikeshandelsminister Anna Hallberg (till vänster) och Jenny Gotthardsson, General manager på Boliden Garpenberg (till höger)

Utrikeshandelsminister Anna Hallberg besökte exportföretagare i Dalarna

Nyhet – 26 augusti 2021

Dalarna är ett av Sveriges största exportlän och det finns stor potential för vidare utveckling – men vilka utmaningar finns det? Och vilka stöd behöver företagen som vill fortsätta att utvecklas? Det var några av de frågor som Anna Hallberg ville diskutera under onsdagens möte.

Region Dalarna stod som värd för mötet där målet var att lyfta och diskutera insatser som främjar export. Detta tillsammans med representanter från det regionala näringslivet och inom näringslivsutveckling.

Birgitta Sacredeus var en av dem som medverkade och inledde med att hälsa Anna välkommen till Dalarna och framhöll även vikten av samarbete.

- Vi behöver prata om våra möjligheter för industrin och besöksnäringen, för att få ut varor på marknaden. Här är det oerhört viktigt att vi arbetar tillsammans - i regionen och i Sverige, för att göra nytta för våra företag och för att öka arbetstillfällen, säger Birgitta Sacrédeus (KD), regionråd för regional utveckling i Dalarna.

  Företagspresentationer, från ovan och under mark
  Anna fick göra två företagsbesök, digitalt; Boliden Garpenberg och Bergkvist Siljan. Förutom presentationer av verksamheterna och genomgång av utvecklingen i de olika företagen vad gäller bland annat klimat och digitalisering, skickade de också med de viktigaste frågorna för vidare utveckling av verksamheterna. Vilket framförallt handlade om hållbarhet och effektivisering av beslutsprocesser.

  - Vi har en av världens modernaste gruvor med en plan som idag sträcker sig 40 år framåt i tiden, men vi behöver se villkor och spelregler. Vad ska vi förhålla oss till och vilka krav kommer att ställas på oss? Vi tar gärna hårda krav – så länge de är tydliga och långsiktiga, säger Jenny Gotthardsson, General manager på Boliden Garpenberg, som under mötet befann sig 1000 meter ner under mark.

   Bergkvist Siljan - som har en stark exporttillväxt, efterfrågade bland annat utbyggnad av mötesplatser för tåg. Genom längre mötesplatser för tågen går det att ta fler vagnar per tåg och på så vis plocka bort lastbilar med fossila utsläpp från vägarna.

   Kortare beslutsvägar är vägen till hållbar utveckling
   Mötet avslutades med 1 timme rundabordssamtal där medverkande företag var; Feal AB, Stora Enso Fors AB, Stiftelsen Idre Fjäll, SkiStar AB och Tebrito AB.

   Mötet hade en tight agenda och på två timmar fick Anna ta del av den bredd som Dalarnas exportföretag står för.

   - Det finns så många företag med driv och vilja i Dalarna som vi skulle vilja bjuda in till en sådan här träff. Med ett tight schema ville vi ändå att företagen skulle representera hela Dalarna med olika branscher, storlekar, hållbarhetsinsatser, innovationstänk likväl som tradition samt en glimt av framtidens produkter och tjänster, säger Louise Modigs, strateg för Näringslivsutveckling & Entreprenörskap på Regional utvecklingsförvaltning.

    Representanterna från företagen var samstämmiga i att det förutom fokus på hållbarhet kommer krävas fortsatta infrastruktursatsningar, dialoger kring kompetensförsörjning och snabbare och mer förutsägbara tillståndsprocesser – för att kunna fortsätta utvecklas och behålla företagen i Dalarna.

    Anna avslutade besöket med att framhäva vilken potential det finns i Dalarna och att hon kommer att besöka regionen när det är möjligt.

    ”Hela Sverige Exporterar”
    Besöket genomfördes under kampanjen ”Hela Sverige Exporterar”, som är en del av regeringens Export- och investeringsstrategi. Utrikeshandelsminister Anna Hallberg har under kampanjen, som pågått sedan 2020, åkt genom Sverige för att ta del av olika regioners arbete kring export. Och nu var det Region Dalarna som fick ett digitalt besök av ministern.

    • Birgitta Sacrédeus (KD) regionråd, Region Dalarna
     070-573 34 47
     birgitta.sacredeus@regiondalarna.se
    • Louise Modigs näringslivsstrateg, Region Dalarna
     023-777 051
     louise.modigs@regiondalarna.se
    • Presstjänst Presstjänst
     010-249 90 20
     kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
    Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
    Tillbaka