Uttalande från möte med verksamhetschefer

Pressmeddelande – 26 april 2022

Regiondirektören och hälso- och sjukvårdsdirektören har idag träffat verksamhetschefer och divisionschefer som lämnat en skrivelse till ledningen den 5 april 2022, bland annat angående en upplevd tystnadskultur inom organisationen.


Det har varit värdefullt att träffas och vi har haft en lång dialog som skapade en större ömsesidig förståelse.

Vi behöver dock fördjupa samtalet. Vi är överens om att vi har gemensamma utmaningar framöver som vi vill möta tillsammans och har därför för avsikt att träffas fler gånger för en fortsatt dialog där alla hälso- och sjukvårdens verksamhetschefer och divisionschefer kan delta. Vår avsikt är att vidta de åtgärder som vi anser är nödvändiga.

Målsättningen är att vi ska stärka förtroendet och öka tilliten till varandra. Vi har ett gemensamt ansvar att stärka ledarskapet i Region Dalarna och att värdegrunden respekteras så att våra medarbetare ska känna sig trygga och motiverade.

Arbetet kommer nu att fortsätta inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Falun den 26 april 2022

Karin Stikå-Mjöberg
Regiondirektör

”För mig har det varit ett otroligt värdefullt möte. Jag har fått chansen att prata direkt med verksamhetscheferna som har varit öppna.” Karin Stikå-Mjöberg, regiondirektör.

”Jag är glad över att vi har haft en konstruktiv dialog och att vi vill lösa problemen tillsammans.” Åsa Dedering, hälso- och sjukvårdsdirektör.

”Jag känner att jag blivit lyssnad på och ser fram emot fortsättningen.” Anna Samuelsson, verksamhetschef för arbetsterapi och kuratorsenheten i Falun, Ludvika och Mora.

”Jag känner mig övertygad om att vi tillsammans kommer att kunna lösa de problem som skrivelsen har tagit upp. Jag känner mig stärkt efter mötet.” Andreas Mattsson Dicander, verksamhetschef medicin, geriatrik och rehabilitering i Ludvika.

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka