Vaccinationsbevis mot covid-19 införs för Region Dalarnas medarbetare

Pressmeddelande – 22 december 2021

Från och med den 1 januari 2022 kommer regionens medarbetare förväntas uppvisa ett giltigt vaccinationsbevis mot covid-19. Detta gäller för alla yrkesgrupper, både vid ny och befintlig anställning.
– Som vårdgivare och arbetsgivare ska vi göra allt som står i vår makt för att förhindra smittspridning, säger Ulf Berg (M), regionstyrelsens ordförande.

Den 1 september 2021 beslutade personalutskottet i Region Dalarna om att utreda förutsättningarna för att inte anställa personal som inte vaccinerat sig mot covid-19. Utredningen utökades sedan till att innefatta även möjligheten att införa krav på uppvisande av vaccinationsbevis för all befintlig personal, inklusive studenter och uppdragstagare. Utredningen rekommenderar att krav på vaccinationsbevis införs för anställda i Region Dalarna.

En enig regionstyrelse fattade på onsdagen beslut om att införa krav på vaccinationsbevis för samtliga anställda inom regionen. Beslutet gäller från och med den 1 januari 2022.

Patienter ska vara trygga
– Våra patienter ska känna sig trygga när de kommer till oss och slippa vara oroliga. Vi har också ett ansvar för medarbetarnas arbetsmiljö. Att införa vaccinationsbevis inom verksamheten innebär att vi får bättre möjlighet att riskbedöma och vidta åtgärder så att patienter, personal och andra personer inte utsätts för covid-19-smitta, säger Ulf Berg.

Beslutet medför att medarbetare – som inte kan uppvisa ett giltigt vaccinationsbevis – kan efter en riskbedömning komma att förflyttas eller omplaceras efter en riskbedömning, att förflyttas eller omplaceras. De som inte är vaccinerade, men har som avsikt att vaccinera sig, kommer att erbjudas vaccination på arbetstid och tillfälligt förflyttas om det anses nödvändigt. Eventuella åtgärder kommer att ske inom ramen för gällande arbetsrätt och kollektivavtal. Uppsägningar ska undvikas.

Ingen medarbetare tvingas till vaccination
– Region Dalarna tvingar ingen medarbetare till vaccination. Men vi har ett ansvar som vårdgivare att vidta alla tänkbara åtgärder för att minska smittspridningen. I det fall en medarbetare kommer att förflyttas har vi stora möjligheter att hitta individuella lösningar. Regionen är en stor arbetsgivare.

De fackliga organisationer, som deltog de i centrala förhandlingarna, förklarade sig oeniga med arbetsgivaren.

– För mig är det häpnadsväckande att de fackliga organisationerna inte förstår allvaret i situationen. Som arbetsgivare och vårdgivare hanterar vi nu en global pandemi av en omfattning som vi inte skådat i modern tid, avslutar Ulf Berg.

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka