Vaccinationsläget i Region Dalarna: 10 december 2021

Pressmeddelande – 10 december 2021

Region Dalarna publicerar varje fredag aktuella siffror över hur många i länet som har vaccinerat sig mot covid-19.

Antal vaccinerade mot covid-19 i Dalarna

  • Så många har fått en första dos: 218 975*
  • Varav 211 996* har också fått en andra dos

*Uppgifterna avser registrerade vaccinationer mot covid-19 för personer som är 12 år eller äldre. Registreringen av antal genomförda doser släpar efter något och efterregistrering av uppgifter förekommer.

Aktuellt gällande vaccination mot covid-19:


Vaccin från 18 år om det gått minst 6 månader från dos 2

Nu kan alla som är 18 år och äldre boka tid för vaccination om det gått minst sex månader från dos två. För de som är 65 år och äldre gäller fortfarande samma direktiv som tidigare, de vill säga att en tredje dos rekommenderas efter fem månader från dos två.
– Nu är det viktigt att boka påfyllnadsdos, dos tre, för att behålla ett gott skydd mot covid-19, säger Helena Ernlund, smittskyddsläkare.

Region Dalarna skickar inte ut kallelse, alla måste nu boka tid själva. Alla över 18 år som fått dos 2 för minst 6 månader sedan ska boka påfyllnadsdos av covid-19 vaccin via e-tjänsterna på 1177.se. Samma direktiv gäller för personer 65 år och äldre som fått dos 2 för minst 5 månader sen. Hjälp för bokning kan fås via Region Dalarnas telefonsupport på 010-249 92 88, öppettider vardagar 08:00-16:00. För närvarande är det högt tryck vilket gör att svarstiden är längre än normalt. Vi ber om överseende för detta.

Läs mer om de nya direktiven här:
Region Dalarna ökar takten i vaccinationsarbetet: ”Nu är det viktigt att boka påfyllnadsdos efter 6 månader för att behålla ett gott skydd mot covid-19” | Region Dalarna (mynewsdesk.com)

Fler vaccinatörer behövs i de fortsatta vaccinationerna mot covid-19

Region Dalarna öppnar upp för vaccination med dos tre för alla över 18 som fått dos två för minst sex månader sen. Samtidigt fortsätter vaccination med dos tre av alla 65 och äldre som fått dos två för minst fem månader sen, likaså vaccination med dos ett och två av personer över 12 år. I samband med att regionen ökar vaccinationstakten höjs också behovet av personal med vana och kunskap om vaccinationer för att fortsätta vaccinera regionens befolkning under 2021/2022.
Region Dalarna har tidigare i år gått ut för att rekrytera personal med stickvana för att förstärka länets vaccinationsteam.
– Vi har fått många sökande och är oerhört tacksamma för de som valt att bidra med en viktig insats. Nu behöver vi rekrytera ännu fler. Folkhälsomyndighetens övergripande rekommendation är att vi ska vaccinera så många vi kan så fort vi kan, och för att göra detta behöver vi stärka upp, säger Olof Ehrs, vaccinationssamordnare i Region Dalarna.

Vem kan söka?
Alla de som har kompetens inom vaccination är välkomna att söka till oss. Du kan vara med och bidra oavsett om det handlar om ett par timmar, en helg eller en begränsad period, säger Roger Larsson, chefsläkare i primärvården.

Sök tjänsten på Region Dalarnas webbsida:
Sjuksköterska som vill arbeta med vaccination mot covid-19, Dalarna - Region Dalarna

Helgvaccination och drop-in i Borlänge

Domnarvets vårdcentral i Borlänge gör en stor satsning för att erbjuda så många som möjligt vaccination innan jul och nyårshelgerna i form av helgvaccination under följande tillfällen:

  • Lördag 11/12 klockan 10:00-15:00
  • lördag 18/12 klockan 10:00-15:00


Du som vill boka en tid för dos tre under dessa dagar loggar in på 1177.se och bokar tid via Domnarvets vårdcentral den 11/12 alternativt den 18/12.

Du som vill boka dos ett är välkommen på drop-in.

Gott om vaccinationstider i Dalarna

Just nu finns det många lediga tider för vaccination, till exempel i:

  • Mora vårdcentral, vecka 50, framför allt för dos tre. 
  • Orsa vårdcentral, lördag 11/12, för dos tre
  • Malung vårdcentral, vecka 50-51, för dos ett, två och tre.

Boka tid via 1177.se: 
Boka tid för vaccination i Dalarna - 1177 Vårdguiden

Vaccinationsstatistik för Dalarna – andel av befolkningen, kommun och ålder

Region Dalarna redovisar hur vaccinationen framskrider i länet vad gäller åldersgrupper och kommun. Cirklarna visar hur många i Dalarna över 12 år som har fått dos 1 respektive dos 2. (Den totala andelen har i och med att vi nu vaccinerar från 12 år sänkts marginellt jämfört med tidigare).

OBS: Cirkeln angående tredje dosen avser ålder 18 år och äldre

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka