Vaccinationsläget i Region Dalarna: 12 november 2021

Pressmeddelande – 12 november 2021

Region Dalarna publicerar varje fredag aktuella siffror över hur många i länet som har vaccinerat sig mot covid-19.

Antal vaccinerade mot covid-19 i Dalarna
87.2 procent av befolkningen i Dalarna över 16 år har fått en första dos vaccin mot covid-19 och hela 84.5 procent har också fått dos 2.

  Aktuellt gällande vaccination mot covid-19:

  • just nu vaccineras personer från 12 år och uppåt

  Om du missat vaccination i skolan
  För dig som i är åldersgruppen 12-15 och inte hunnit vaccinera dig mot covid-19 i skolan finns nu möjlighet att boka vaccinationstid hos din vårdcentral via 1177.se. För bokning och information besök:
  Så gör du för att vaccinera dig mot covid-19 - 1177 Vårdguiden

  Påfyllnadsdos från 65 år och uppåt
  Nu rekommenderar Folkhälsomyndigheten en påfyllandsdos av covid-19 vaccin till alla som är födda 1956 och tidigare. I samband med påfyllandsdosen kommer du även erbjudas vaccin mot säsongsinfluensa.
  För mer information om påfyllnadsdosen och influensavaccination besök
  Skydda dig själv och andra – vaccinera dig mot influensa

  Skynda dig att skydda dig – andra!
  Smittspridningen av covid-19 ökar åter i Europa. Utvecklingen syns både i länder som har hög andel vaccinerade och i länder som har hög andel ovaccinerade, med den stora skillnaden att i länder med hög andel vaccinerade är belastningen på sjukvården betydligt lägre.
  – Jag vill verkligen uppmana den som ännu är ovaccinerad att vaccinera sig! Vaccination minskar risken för att bli allvarligt sjuk i covid-19 och bromsar smittspridningen, säger Helena Ernlund.
  Antalet nya rapporterade fall av covid-19 minskade förra veckan i Dalarna, vilket antas bero på att fullvaccinerade från och med den 1 november inte behöver testa sig vid covid-19-symtom.
  – Det är fortsatt viktigt att vara vaksam på nya luftvägssymtom och stanna hemma vid nytillkomna förkylningssymtom eller feber. Då minskar vi risken allmänt för smittspridning av olika luftvägsinfektioner som till exempel RS-virus och influensa, säger Helena Ernlund.

  Testning rekommenderas vid symtom:

  • För alla ovaccinerade personer från förskoleklass och uppåt som inte nyligen genomgått covid-19.
  • För vård- och omsorgspersonal oavsett vaccinationsstatus.
  • För äldreomsorgstagare, äldre inom LSS-verksamhet samt vid behov av vård och behandling för misstänkt covid-19.
  • Personer som får symptom efter resa i ett land utanför Norden.
  • Testning rekommenderas även utan symtom:
  • För ovaccinerade personer som inte genomgått covid-19 under det senaste halvåret efter vistelse i land utanför Norden.
  • Om du ingår i en smittspårning.

  Vaccinationsstatistik för Dalarna – andel av befolkningen, kommun och ålder
  Region Dalarna redovisar hur vaccinationen framskrider i länet vad gäller åldersgrupper och kommun. Cirklarna visar hur många i Dalarna över 16 år som har fått dos 1 respektive dos 2.

  På grund av tekniska problem kommer inga aktuella siffror att publiceras idag 12 november 2021. För senaste siffror besök: 
  Vaccinationsläget i Region Dalarna: 5 november 2021
  Boka tid för vaccination i Dalarna - 1177 Vårdguiden

  Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
  Tillbaka