Vaccinationsläget i Region Dalarna: 17 december 2021

Pressmeddelande – 17 december 2021

Region Dalarna publicerar varje fredag aktuella siffror över hur många i länet som har vaccinerat sig mot covid-19.

Antal vaccinerade mot covid-19 i Dalarna

  • Så många har fått en första dos: 219 976*
  • Varav 213 009* har också fått en andra dos

*Uppgifterna avser registrerade vaccinationer mot covid-19 för personer som är 12 år eller äldre. Registreringen av antal genomförda doser släpar efter något och efterregistrering av uppgifter förekommer.

Aktuellt gällande vaccination mot covid-19:

  • Just nu vaccineras personer över 12 år med dos 1 och 2.
  • Personer över 18 år kan boka tid för dos 3 om det gått 6 månader från dos 2.
  • Personer över 65 år kan boka tid för dos 3 om det gått 5 månader från dos 2.

Samtal till Dalarnas invånare om vaccination med påfyllnadsdos

Just nu ringer Dalarnas vårdcentraler invånare som är 65 år och äldre och ännu inte bokat in sig för en dos 3:
–Befolkningen behöver stärka upp skyddet, vårdcentralerna står redo och det finns gott om doser på flera vårdcentraler i länet, säger Roger Larsson, chefläkare.

I samband med den kraftigt ökade smittspridningen bedriver just nu Region Dalarna en insats för att informera om vikten av att vaccinera sig med en påfyllnadsdos. Insatsen går ut på att ringa länets befolkning och riktar sig till de som är 65 år och äldre samt tagit sin andra dos för mer än fem månader sen, men ännu inte fått sin en tredje dos.

– Vi vet att skyddet som vaccinet mot covid-19 ger avtar med tiden, vilket innebär att de som fått sin andra dos för mer än sex månader sen inte är tillräckligt rustade för att bemöta den kraftigt ökade smittspridningen. För personer som är 65 år och äldre gäller samma sak fast från fem månader. Det vi ser nu är att de som behöver slutenvård i samband med en pågående covid-19 infektion i många fall är de som fått sin andra dos för mer än sex månader sen – men inte tagit en påfyllnadsdos, säger Roger Larsson.

Många vårdcentraler har redan börjat ringa berörda invånare och bemanningsarbetet pågår just nu för att resterande vårdcentraler i länet ska kunna ansluta sig till insatsen. I samband med samtalet kommer även möjligheten att boka in sig för vaccination med dos 3 erbjudas.

Vården skickar även ut påminnelser om att boka tid för vaccination via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Den som vill få aviseringar via sms eller e-post från vården loggar in och ställer in önskan om aviseringar via sms eller e-post under inställningar längst upp. Det är bra för all kommunikation via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Smittspridningen i Dalarna ökar kraftigt – boka tid för vaccination nu!

Dalarna befinner sig nu i ett oroande läge då smittspridningen och belastningen på hälso- och sjukvården återigen ökar. Från vecka 48 till 49 steg antalet personer som insjuknat i covid-19 i länet från 222 till 655.
– Vi befarar nu att antalet covid-19-sjuka i behov av sjukhusvård kommer att öka inom kort. Det är därför väldigt viktigt att de som kan nu bokar in sig för dos 3 eller dos 1 och 2, om man ännu inte har gjort det, säger Helena Ernlund, smittskyddsläkare.

Trycket på provtagningsstationerna har ökat väldigt kraftigt under veckan. Det beror på att många förkylningar florerar samtidigt som antalet som insjuknar i covid-19 ökar.
– Vi har ännu inga bekräftade fall av omicron-varianten i Dalarna, men vi räknar med att den inom kort kommer att sprida sig även här. 3 doser verkar skydda bra även mot allvarlig covid-19 orsakad av omicron, säger Helena Ernlund.

Region Dalarna genomför just nu omfattande insatser för att får befolkningen i Dalarna att vaccinera sig mot covid-19. Vaccination är bästa sättet för att pressa ner smittspridningen.
– Region Dalarna följer noggrant utvecklingen och planerar för beredskap att möta ett mer ansträngt läge inom hälso- och sjukvården, säger Åsa Dedering, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Alla över 18 år som fått dos 2 för minst 6 månader sen kan ta dos 3, för personer över 65 år är det minst 5 månader som gäller. Dos 1 och 2 kan bokas av alla från 12 år. Vaccination är kostnadsfri.

Boka tid själv på 1177.se/dalarna

Eller kontakta Region Dalarnas telefonsupport för att få hjälp att boka 010-249 92 88.

Vaccinationsstatistik för Dalarna – andel av befolkningen, kommun och ålder

Region Dalarna redovisar hur vaccinationen framskrider i länet vad gäller åldersgrupper och kommun. Cirklarna visar hur många i Dalarna över 12 år som har fått dos 1 respektive dos 2. 

OBS: Cirkeln angående tredje dosen avser ålder 18 år och äldre.Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka