Vaccinationsläget i Region Dalarna: 18 februari 2021

Pressmeddelande – 18 februari 2021

Region Dalarna publicerar varje vecka aktuella siffror över hur många i länet som har vaccinerat sig mot covid-19. Uppgifterna kommer att publiceras helgfria torsdagar på regiondalarna.se

18 februari: Så många är vaccinerade mot covid-19 i Dalarna

  • Så många har fått en första dos: 12 018*
  • Så här många har fått en andra dos: 9 172*

*Uppgifterna avser registrerade vaccinationer mot covid-19. Registreringen av antal genomförda doser släpar efter något och efterregistrering av uppgifter förekommer.

Vaccinationstakten i Dalarna påverkas av uteblivna leveranser

Region Dalarna är igång och vaccinerar mot covid-19. Förändrade förutsättningar, framförallt förseningar i vaccinleveranser, försvårar dock arbetet.

– Vi har en organisation som är väl rustad att vaccinera Dalfolket. Det är tillgången på vaccin som styr takten i vaccinationsarbetet, inte vår egen kapacitet att vaccinera, säger Karin Stikå Mjöberg, tf hälso- och sjukvårdsdirektör.

Fram till innevarande vecka har Region Dalarna endast fått 48 procent av de doser som regionen utlovats.

– Det är verkligen inte bra att vi inte fått de vaccindoser som vi planerat för. Det är många människor som längtar efter att få vara nära sina anhöriga igen, säger Sofia Jarl (C), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Region Dalarna kontaktar alla personer födda 1956 eller tidigare för vaccinering 

Region Dalarna har börjat kalla personer över 80 år till vaccination mot covid-19. Samtliga som är 80 år och uppåt kommer att få kallelse med tid för vaccination via brev eller telefon.

Personer mellan 65-79 år kommer att få information hem via post när det är deras tur att boka tid för vaccination. Bokningen sker sedan via e-tjänster på 1177.se eller via telefon. Personer mellan 65-79 år kan inte boka sin tid förrän de fått hem informationen.

För att säkerställa att de mest sårbara vaccineras först, kommer de äldsta inom gruppen att få information och möjlighet att vaccinera sig först (gruppen 75-79 år). Sedan kommer bokningen öppna för gruppen 70-74 år och slutligen för gruppen 65-69 år. Vaccinationen sker på vårdcentral.

–Ålder har visat sig vara den största riskfaktorn för att utveckla allvarlig covid-19-sjukdom, därför vill vi möjliggöra för de äldsta i gruppen att få vaccin först, säger Karin Stikå Mjöberg, tf hälso- och sjukvårdsdirektör.

Information på andra språk gällande vaccination mot covid-19

På 1177.se finns information på andra språk: https://www.1177.se/dalarna/vaccination-other-languages

  • Presstjänst Presstjänst
    010-249 90 20
    kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: