Vaccinationsläget i Region Dalarna: 18 mars 2022

Pressmeddelande – 18 mars 2022

Region Dalarna publicerar varje vecka aktuella siffror över hur många i länet som har vaccinerat sig mot covid-19.


Antal vaccinerade mot covid-19 i Dalarna

  •  Så många har fått en första dos: 222 129*
  • Varav 218 399* har också fått en andra dos
  • 162 627** har nu även fått dos 3

*Uppgifterna avser registrerade vaccinationer mot covid-19 för personer som är 12 år eller äldre. Registreringen av antal genomförda doser släpar efter något och efterregistrering av uppgifter förekommer. **18 år eller äldre

Aktuellt gällande vaccination mot covid-19:

  • Just nu vaccineras personer över 12 år med dos 1 och 2.
  • Personer över 18 år kan boka tid för dos 3 om det gått 3 månader från dos 2
  • Alla som är födda 1942 och tidigare, eller som bor på SÄBO, har hemtjänst eller hemsjukvård uppmanas att ta en andra påfyllnadsdos.


Andra påfyllnadsdos (dos 4): detta gäller

Just nu kontaktas personer som är födda 1942 och tidigare samt de som har hemtjänst/SÄBO för att boka in tid för en andra påfyllnadsdos, en dos 4. Region Dalarna utgår från Folkhälsomyndighetens riktlinjer om prioriteringsordning.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar en andra påfyllnadsdos till följande grupper:

  • personer som bor på SÄBO
  • personer som har hemtjänst eller hemsjukvård
  • personer som är 80 år och äldre.


Nuvaxovid - nytt vaccin mot covid-19 i Dalarna

Nu kommer Region Dalarna att erbjuda ytterligare ett vaccin mot covid-19. Vaccinet Nuvaxovid, ett så kallat proteinvaccin, utökar vaccinutbudet som består av de två mRNA-vaccinen som varit i bruk sedan december 2020. Detta möjliggör för fler grupper i samhället att vaccinera sig.
– Vi ser positivt på det här nya proteinbaserade vaccinet och hoppas på att flera av de som inte velat eller kunnat vaccinera sig nu tar sin spruta, säger Olof Ehrs, vaccinationssamordnare.

Nuvaxovid kommer i första hand att erbjudas personer som av särskilda skäl ännu inte vaccinerat sig.
– Vaccinet ges i första hand till de som tidigare inte har önskat vaccination mot covid-19 samt personer som av medicinska skäl inte har kunnat vaccineras med mRNA-vaccinerna, säger Helena Ernlund, smittskyddsäkare.

Även enstaka personer med nedsatt immunförsvar kan vara lämpliga mottagare av det nya proteinvaccinet. Detta sker i så fall i samråd med och efter rekommendation av behandlande specialistläkare. I dagsläget rekommenderas inte Nuvaxovid till gravida eller ammande.

Efterfrågan väntas bli begränsad och därför kommer vaccinet att erbjudas vid ett mindre antal vårdcentraler i länet.

Boka vaccinationstid med Nuvaxovid:

De som vill ha Nuvaxovid kan kontakta Region Dalarnas telefonsupport på 010-249 92 88 och lämna en intresseanmälan.

Läs mer om bokning av vaccinationstid här:
Kan jag välja vilken typ av vaccin mot covid-19 jag får? - 1177 Vårdguiden


Vaccinationsveckan ger bra resultat

Många i Dalarna har valt att vaccinera sig under vaccinationsveckan, en nationell satsning som ägt rum under vecka 11.

– Det är mycket glädjande att vi sett en tillströmning till vaccinationsplatserna under veckan och att många nu har tagit chansen att ta dos 1, 2 eller någon av påfyllnadsdoserna. Vi vill göra det enkelt för människor att vaccinera sig, därför kommer vi fortsätta att erbjuda drop-in även efter vaccinationsveckan, säger Olof Ehrs, vaccinationssamordnaren.

Vaccinationsveckan pågår veckan ut. Lista över kommande tider för drop-in vaccination finns på 1177 Vårguiden:

Boka tid för vaccination i Dalarna - 1177 Vårdguiden

Vaccinationsstatistik för Dalarna – andel av befolkningen, kommun och ålder

Region Dalarna redovisar hur vaccinationen framskrider i länet vad gäller åldersgrupper och kommun. Cirklarna visar hur många i Dalarna över 12 år som har fått dos 1 respektive dos 2. (Den totala andelen har i och med att vi nu vaccinerar från 12 år sänkts marginellt jämfört med tidigare).

OBS: Cirkeln angående tredje dosen avser ålder 18 år och äldre.Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka