Vaccinationsläget i Region Dalarna: 21 januari 2022

Pressmeddelande – 21 januari 2022

Region Dalarna publicerar varje vecka aktuella siffror över hur många i länet som har vaccinerat sig mot covid-19.


Antal vaccinerade mot covid-19 i Dalarna

  • Så många har fått en första dos: 222 771*
  • Varav 217 322*  har också fått en andra dos
  • 123 856* har nu även fått dos 3

*Uppgifterna för dos 1 och 2 avser registrerade vaccinationer mot covid-19 för personer som är 12 år eller äldre. Uppgifterna för dos 3 avser registrerade vaccinationer mot covid-19 för personer som är 18 år och äldre. Registreringen av antal genomförda doser släpar efter något och efterregistrering av uppgifter förekommer.

Aktuellt gällande vaccination mot covid-19:

  • Just nu vaccineras personer över 12 år med dos 1 och 2.
  • Personer över 18 år kan boka tid för dos 3 om det gått 5 månader från dos 2.

Smittspridning på rekordnivå – fortsätt följa rekommendationerna och boka tid för vaccination


Grafen visar en genomsnittlig dagssiffra.

Spridningen av covid-19 i Dalarna fortsätter att öka kraftigt, och toppen är ännu inte nådd. Under senaste veckan var de konstaterade fallen av covid-19 i länet över 4000, och i takt med att antal fall växer ökar även spridningen av den smittsamma varianten omikron.

– Siffrorna är oroväckande, speciellt med tanke på att vi under de senaste två veckorna inte kunnat prov-ta befolkningen lika brett som tidigare på grund av den begränsade analyskapaciteten som råder i nuläget. Det innebär att vi med största sannolikhet har ännu fler fall i Dalarna än de som framgår i vår statistik, säger Fredrik Rücker, biträdande smittskyddsläkare.

I ljuset av detta uppmanar Smittskydd Dalarna alla att följa rekommendationerna som råder samt att vaccinera sig. Alla som är 12 år och äldre kan boka tid för dos 1 och 2; de som är över 18 kan nu ta sin påfyllandsdos fem månader efter dos 2.

– Vi har gott om vaccinationstider. Ett tips för de som vill vaccinera sig så snart som möjligt är att logga in på 1177 Vårdguiden på morgonen, det är nämligen då vi lägger ut återbudstider, säger Olof Ehrs, vaccinationssamordnare i Region Dalarna.

Även om antalet inneliggande patienter med konstaterad covid-19 inte ökat lika mycket som tidigare befarat är trycket på länets hälso- och sjukvård hårt. Detta beror på att den skenande smittspridningen lett till en kraftigt ökad frånvaro inom personalen. Många är hemma på grund av sjukdom, VAB och karantän till följd av hushållskontakt. Smittskydd Dalarna varnar även för konsekvenserna som smittspridningen har och har haft för samhället i stort.

– Vi ser att många samhällsviktiga yrkeskategorier har samma ansträngda personalsituation som den vi upplever inom vården. Vi har redan börjat se konsekvenser av detta, till exempel har skolor stängt på grund av personalbrist och kollektivtrafiken tvingas ställa in turer. Att följa rekommendationerna och vaccinera sig mot covid-19 är det bästa alternativet för att skydda sig själv och andra, säger Fredrik Rücker.

Vaccinationsstatistik för Dalarna – andel av befolkningen, kommun och ålder

Region Dalarna redovisar hur vaccinationen framskrider i länet vad gäller åldersgrupper och kommun. Cirklarna visar hur många i Dalarna över 12 år som har fått dos 1 respektive dos 2. (Den totala andelen har i och med att vi nu vaccinerar från 12 år sänkts marginellt jämfört med tidigare).

OBS: Cirkeln angående tredje dosen avser ålder 18 år och äldre

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka