Vaccinationsläget i Region Dalarna: 22 april 2022

Pressmeddelande – 22 april 2022

Region Dalarna publicerar varje vecka aktuella siffror över hur många i länet som har vaccinerat sig mot covid-19.

Antal vaccinerade mot covid-19 i Dalarna

 • Så många har fått en första dos: 222 364*
 • Varav 218 794* har också fått en andra dos
 • 166 087** har nu även fått dos 3

*Uppgifterna avser registrerade vaccinationer mot covid-19 för personer som är 12 år eller äldre. Registreringen av antal genomförda doser släpar efter något och efterregistrering av uppgifter förekommer. **18 år eller äldre

Aktuellt gällande vaccination mot covid-19

 • Just nu vaccineras personer över 12 år med dos 1 och 2.
 • Personer över 18 år kan boka tid för dos 3 om det gått 3 månader från dos 2.
 • Personer som är 65 år och äldre (född 1957 eller tidigare) rekommenderas en andra påfyllnadsdos (dos 4).
 • Personer äldre än 18 år med måttlig eller allvarlig immunbrist, som till exempel personer med dialys eller avancerad hiv, rekommenderas en andra påfyllnadsdos (dos 4).
 • Personer som är äldre än 18 år med Downs syndrom rekommenderas en andra påfyllnadsdos (dos 4).

Vaccinationsstatistik för Dalarna – andel av befolkningen

Från och med den första april klassas covid-19 inte längre som allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom. Pandemin har gått in i en ny fas och Region Dalarna kommer därför att succesivt minska statistik-rapporteringen gällande vaccination mot covid-19.

Cirklarna visar hur många i Dalarna över 12 år som har fått dos 1 respektive dos 2. Cirkeln angående tredje dosen avser ålder 18 år och äldre.

  Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
  Tillbaka