Vaccinationsläget i Region Dalarna: 25 mars 2021

Pressmeddelande – 25 mars 2021

Region Dalarna publicerar varje vecka aktuella siffror över hur många i länet som har vaccinerat sig mot covid-19. Uppgifterna kommer att publiceras helgfria torsdagar på regiondalarna.se

Mars: Så många är vaccinerade mot covid-19 i Dalarna

  • Så många har fått en första dos: 31 807*
  • Varav 14 526* har fått en andra dos också

*Uppgifterna avser registrerade vaccinationer mot covid-19. Registreringen av antal genomförda doser släpar efter något och efterregistrering av uppgifter förekommer.

Aktuellt gällande vaccination mot covid-19 i länet:

  • just nu vaccineras personer från 80 år och uppåt 
  • för närvarande kallas personer mellan 75 och 79 år via brev eller telefon till vaccination
  • personalvaccineringar pausas

Tydligare prioritering av vaccin – äldre framför yngre

Ålder är den största riskfaktorn för att utveckla allvarlig covid-19-sjukdom. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att vaccinationerna tydligare bör prioriteras till äldre framför yngre. Region Dalarna har därför beslutat att personalvaccineringar pausas. Det gäller all vårdpersonal inom region och kommun, personal på särskilda boenden och personal inom LSS.

Vissa doser till personal på covid-avdelningar

Region Dalarna har lägst andel vaccinerad sjukvårdspersonal i Sverige och kommer därför upprätta en kölista för vaccination av överblivna doser för personal på infektionsavdelningen och övriga covid-avdelningar. På detta sätt säkerställer Region Dalarna en hög patientsäkerhet. Med överblivna doser avses doser av vaccin med mycket begränsad hållbarhet, som annars inte kunnat användas och därmed gått till spillo.

Fler får dos 1 tidigare

Cirka 33 600 personer i Dalarna kommer nu att få ett tidigare skydd mot allvarlig covid-19-sjukdom under perioden mars till och med juni.

Folkhälsomyndighetens nya rekommendation innebär att så många som möjligt ska erbjudas en första dos innan vaccinering med den andra dosen påbörjas. För de som vaccineras i fas 2 förlängs därför dosintervallet till sex veckor för de så kallade mRNA-vaccinerna (Pfizer/BioNTech och Moderna). Dessa gavs tidigare med ett kortare dosintervall. Bedömningen är att en dos ger tillräckligt skydd för att fördelarna med att ge fler personer en första dos ska överväga.

– Det är positivt att fler nu snabbare får ett visst skydd mot covid-19, säger Olof Ehrs, vaccinsamordnare.

Vaccinationsstatistik för Dalarna – andel av befolkningen, kommun och ålder

Region Dalarna redovisar hur vaccinationen framskrider i länet vad gäller åldersgrupper och kommunnivå. Halvcirklarna visar hur många i hela Dalarna som har fått dos 1 respektive dos 2.  • Presstjänst Presstjänst
    010-249 90 20
    kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: