Vaccinationsläget i Region Dalarna: 28 januari 2021

Pressmeddelande – 28 januari 2021

Region Dalarna publicerar varje vecka aktuella siffror över hur många i länet som har vaccinerat sig mot covid-19. Uppgifterna kommer att publiceras helgfria torsdagar på regiondalarna.se

28 januari: Så många är vaccinerade mot covid-19 i Dalarna

  • Så många doser har distribuerats till SÄBO och vårdcentraler i länet: 12 300
  • Så många har fått en första dos: 9 467*
  • Så här många har fått en andra dos: 735*

*Uppgifterna avser registrerade vaccinationer mot covid-19. Registreringen av antal genomförda doser släpar efter något och efterregistrering av uppgifter förekommer.

– Vi följer vår plan och får ut vacciner till personer i riskgrupper i en snabb takt. Vad vi kan utläsa av statistiken från Folkhälsomyndigheten så ser Region Dalarnas vaccinationsgrad mycket bra ut just nu, säger Sofia Jarl (C), hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande.

– Tidplanen här i Dalarna påverkas såklart av hur den nationella tilldelningen av vaccin kommer att bli och när leveranserna av vaccin kommer. Det är viktigt att känna till att det råder osäkerhet kring leveranserna av vaccin. Vi hoppas därför på förståelse för att tidplanen kan komma att ändras, säger Sofia Jarl.

Hur, var, när? Tidplan för vaccinering mot covid-19 i Dalarna

70 år eller äldre vaccineras under februari och mars
Vaccinering mot covid-19 beräknas kunna påbörjas i mitten av februari för gruppen som 70 år eller äldre. Region Dalarna kommer att kalla gruppen som är 80 år eller äldre via brev eller telefon. De som är allra äldst kommer få möjlighet att vaccinera sig först.

– Äldst vaccineras först eftersom ålder visat sig vara den största riskfaktorn för att utveckla allvarlig covid-19-sjukdom, säger Anders Lindblom, smittskyddsläkare.

Den som är mellan 70 och 79 bokar själv vaccinationstid genom att logga in på 1177.se. Den som inte själv kan boka via e-tjänsterna kommer att få hjälp via telefon. Region Dalarna kommer att informera om när bokningen öppnar, det går inte att ställa sig i kö till vaccination just nu. Tillgången på vaccin påverkar hur många vaccinationstider som kommer att finnas tillgängliga.

Övriga riskgrupper vaccineras under mars och april
Personer som är 18–69 år och som tillhör en riskgrupp för covid-19 beräknas kunna bli vaccinerade mot covid-19 under mars och april. Denna grupp kommer att få en kallelse till vaccination via brev eller telefon från sin vårdcentral.

Allmänheten vaccineras successivt under mars till och med juni
Alla från 18 år och uppåt kommer att erbjudas vaccination successivt från och med mars till och med juni. Tillgången på vaccin styr takten. Vaccination kommer kunna bokas på 1177.se. Det går inte att boka tid nu utan Region Dalarna kommer att informera när bokningen öppnar för allmänheten.

Allmänheten kommer att vaccineras på vårdcentraler och andra vårdmottagningar, men även i externa större lokaler för att skapa goda flöden och undvika köbildning. Exakt vilka lokaler som kommer att användas är ännu inte klart.

Vaccinering mot covid-19 av vårdpersonal är igång
Vaccination av vård- och omsorgspersonal i länets kommuner samt regionens hälso- och sjukvårdspersonal i prioriterade verksamheter är redan igång, bland annat har personal på IVA och akuten fått en första vaccindos. Vårdpersonal får vaccinationserbjudandet av sin arbetsgivare och vaccinationen utförs på arbetsplats eller på vårdcentral.

Vaccinering mot covid-19 för dem som bor på SÄBO och LSS-boende eller har hemtjänst, hemsjukvård samt personlig assistent sker under januari och februari
Boende på särskilda boenden för äldre i Dalarna har fått eller kommer att få sin andra dos under denna vecka. Vaccineringen på SÄBO startade redan den 27 december.

De som har hemsjukvård eller hemtjänst med omsorgsinsatser från någon av kommunerna i Dalarna har eller kommer få en kallelse från vårdcentralen via brev eller telefon under januari och februari. Detta gäller även personer som får insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller har personlig assistent. Om det finns annan vuxen person i samma hushåll kommer den också att kallas.

Den som har hemsjukvård kommer erbjudas vaccination i hemmet när Region Dalarna får vaccin som lämpar sig för att ge i hemmiljö. Första leveranserna av dessa vaccin väntas komma i mitten av februari.


Tidplanen beror på hur den nationella tilldelningen av vaccin kommer bli och när leveranserna av vaccin kommer. Vi ber om din förståelse för att tidsplanen kan komma att ändras, på grund av osäkerheten kring leveranser av vaccin.

Bedragare påstår att de är från 1177 Vårdguiden eller Region Dalarna

Polisen varnar för bedragare som ringer upp äldre personer och vill boka tid för vaccination. Vaccination mot covid-19 är gratis. Läs mer här om bedragare som påstår att de är från 1177 Vårdguiden

Har du frågor och funderingar om covid-19-vaccin?

På 1177.se finns faktagranskad och säker information om vaccination mot covid-19. Bland annat hur vaccin fungerar, godkända vaccin, och vilka som erbjuds vaccin först. Läs mer här om covid-19-vaccin.

  • Presstjänst Presstjänst
    010-249 90 20
    kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: