Region Dalarna publicerar varje vecka aktuella siffror över hur många i länet som har vaccinerat sig mot covid-19.

Vaccinationsläget i Region Dalarna: 4 februari 2022

Pressmeddelande – 4 februari 2022

Region Dalarna publicerar varje vecka aktuella siffror över hur många i länet som har vaccinerat sig mot covid-19.

Antal vaccinerade mot covid-19 i Dalarna

 • Så många har fått en första dos: 221 336*
 • Varav 216 493*  har också fått en andra dos
 • 143 757* har nu även fått dos 3

  *Uppgifterna avser registrerade vaccinationer mot covid-19 för personer som är 12 år eller äldre. Registreringen av antal genomförda doser släpar efter något och efterregistrering av uppgifter förekommer.
  OBS! Antalet vaccinerade med första och andra dos har ändrats på grund av uppdaterad beräkningsmetod hos Folkhälsomyndigheten. 

  Aktuellt gällande vaccination mot covid-19:

  • Just nu vaccineras personer över 12 år med dos 1 och 2.
  • Personer över 18 år kan boka tid för dos 3 om det gått 3 månader från dos 2.

  Minskat dosintervall mellan dos 2 och 3 – viktigt att stärka skyddet mot covid-19

  Nu kan alla i Dalarna som är 18 år och äldre få sin dos 3 av vaccin mot covid-19 tre månader efter dos 2. Dosintervallet kortas sålunda från fem månader till tre. Beslutet har tagits till följd av den skenande smittspridningen som pågår i landet sedan flera veckor tillbaka.

  – Smittspridningen i länet ligger fortfarande på rekordhög nivå och det är avgörande att så många som möjligt stärker sitt skydd. Att tidigarelägga påfyllnadsdosen, dos 3, innebär att vi kan vaccinera ännu fler inom på kort tid och garantera en fortsatt god vaccinationstäckning i Dalarna, säger Helena Ernlund, smittskyddsläkare.

  Vaccination med två doser mot covid-19 ger ett gott skydd mot allvarlig sjukdom, men en påfyllnadsdos är nödvändig för att behålla detta starka skydd och minska risken att smittas och att smitta andra. Även de som har haft covid-19 nyligen rekommendera därmed ta en dos 3 så snart som möjligt.

  Kommande tider för drop-in vaccination

  Möjlighet till drop-in vaccination finns på Vårdcentral Norslund i Falun från vecka 6 till 13 under följande tillfällen:

  Måndag till torsdag klockan:

  • 9:00–9:30
  • 10:00–12:00
  • 13:00–14:30

  De som vill vaccinera sig är välkomna oavsett var de är listade och vilken dos de ska ta.

  Vaccinationsstatistik för Dalarna – andel av befolkningen, kommun och ålder

  Region Dalarna redovisar hur vaccinationen framskrider i länet vad gäller åldersgrupper och kommun. Cirklarna visar hur många i Dalarna över 12 år som har fått dos 1 respektive dos 2. (Den totala andelen har i och med att vi nu vaccinerar från 12 år sänkts marginellt jämfört med tidigare).

  OBS: Cirkeln angående tredje dosen avser ålder 18 år och äldre.

  Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
  Tillbaka