Vaccinationsläget i Region Dalarna: 8 april 2022

Pressmeddelande – 8 april 2022

Region Dalarna publicerar varje vecka aktuella siffror över hur många i länet som har vaccinerat sig mot covid-19.

Antal vaccinerade mot covid-19 i Dalarna

  • Så många har fått en första dos: 222 317*
  • Varav 218 708* har också fått en andra dos
  • 165 266** har nu även fått dos 3

*Uppgifterna avser registrerade vaccinationer mot covid-19 för personer som är 12 år eller äldre. Registreringen av antal genomförda doser släpar efter något och efterregistrering av uppgifter förekommer. **18 år eller äldre

Aktuellt gällande vaccination mot covid-19

  • Just nu vaccineras personer över 12 år med dos 1 och 2.
  • Personer över 18 år kan boka tid för dos 3 om det gått 3 månader från dos 2.
  • Personer som är 65 år och äldre (född 1957 eller tidigare) rekommenderas en andra påfyllnadsdos (dos 4).
  • Personer äldre än 18 år med måttlig eller allvarlig immunbrist, som till exempel personer med dialys eller avancerad hiv, rekommenderas en andra påfyllnadsdos (dos 4).
  • Personer som är äldre än 18 år med Downs syndrom rekommenderas en andra påfyllnadsdos (dos 4).

Alla över 65 år rekommenderas boka tid för en andra påfyllnadsdos

Folkhälsomyndigheten har sedan tidigare rekommenderat en andra påfyllnadsdos till alla som är 80 år och äldre samt till personer som bor på Särskilt boende för äldre, har hemtjänst eller hemsjukvård. Nu sänks den rekommenderade åldern och en andra påfyllnadsdos av vaccin mot covid-19, en dos 4, rekommenderas till de som är födda 1957 eller tidigare:
– De som är 65 år och äldre fick sin tredje dos för snart fyra månader sen. Vaccinets effekt avtar med tiden, så det är hög tid för dessa att stärka skyddet, säger Helena Ernlund, smittskyddsläkare i Region Dalarna. Läs mer.

Vaccinationsstatistik för Dalarna – andel av befolkningen 

Från och med den första april klassas covid-19 inte längre som allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom. Pandemin har gått in i en ny fas och Region Dalarna kommer därför att succesivt minska statistik-rapporteringen gällande vaccination mot covid-19.

Cirklarna visar hur många i Dalarna över 12 år som har fått dos 1 respektive dos 2. Cirkeln angående tredje dosen avser ålder 18 år och äldre.

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka