Vaccinationsläget i Region Dalarna: 8 oktober 2021

Pressmeddelande – 8 oktober 2021

Region Dalarna publicerar varje fredag aktuella siffror över hur många i länet som har vaccinerat sig mot covid-19.

På grund av tekniska problem kommer inga aktuella siffror att publiceras idag 8 oktober 2021. För senaste siffror besök Vaccinationsläget i Region Dalarna: 1 oktober 2021

Aktuellt gällande vaccination mot covid-19:

 • personer från 16 år och uppåt vaccineras just nu

   Folkhälsomyndigheten pausar användning av Moderna vaccin till yngre
   Nu pausas användningen av Moderna vaccinet för de som är födda 1991 och senare. Detta beror på att preliminära analyser från svenska och nordiska källor pekar på en ökad risk för hjärtmuskel- och/eller hjärtsäcksinflammation för den åldersgruppen. Biverkningen anses vara väldigt ovanlig och beslutet har tagits av försiktighetsskäl.
   Läs mer om beslutet här:
   Paus för all användning av Modernas vaccin till yngre
   Läs mer om vaccination mot covid-19 på:
   Vaccination mot covid-19

   Rekommenderad påfyllnadsdos från 80 år uppåt
   Sedan tidigare gäller att personer med kraftigt nedsatt immunförsvar rekommenderas en tredje dos. Folkhälsomyndigheten har nu beslutat att också rekommendera en påfyllnadsdos för:

   • Boende på SÄBO
   • Personer med hemtjänst och personer med hemsjukvård
   • Alla som är 80 år och äldre

   En tredje dos kan tas tidigast sex månader efter den andra dosen.
   Läs mer här:
   Alla som är 80 år och äldre rekommenderas påfyllnadsdos av vaccin mot covid-19

   Mognadsbedömning kan bli aktuellt i samband med vaccination av barn i åldern 12-15
   Enligt Socialstyrelsen har vårdnadshavare rätt och skyldighet att bestämma över de frågor som rör barnets personliga angelägenheter; har barnet två vårdnadshavare är utgångspunkten att de råder över dessa frågor tillsammans. Grundprincipen är här att båda vårdnadshavarna ska uttrycka sig och besluta kring de åtgärder som berör barnet. Detta gäller även inom hälso- och sjukvården.
   Detta innebär inte att båda vårdnadshavarnas samtycke krävs för att fatta de vardagliga beslut som har med barnets vård att göra. Besök på vårdcentral är ett exempel på sjukvård där vårdnadshavare i praktiken får ta initiativ och beslut själva.
   Region Dalarna har utifrån Socialstyrelsens direktiv bedömt att vaccination innebär ett vardagligt beslut och att det därmed räcker med en vårdnadshavares samtycke för genomförande.
   I takt med barnets stigande ålder och utveckling ska vårdnadshavare även ta allt större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål. Enligt lagkommentar till lag 4 kap 3§ i patientlagen ska barnets inställning till den aktuella vården eller behandlingen så långt som möjligt klarläggas. Barnets inställning ska tillmätas betydelse i förhållande till ålder och mognad. Det är sålunda möjligt för barn som anses vara mogna nog att ta beslut kring vaccination. Vilken mognad som krävs för att ett barns inställning ska tillmätas betydelse måste utredas vid varje enskilt tillfälle och är beroende av den planerade vårdens art och angelägenhetsgrad.

   • Presstjänst Presstjänst
    010-249 90 20
    kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
   Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
   Tillbaka