Bild: Anna Sjons Nilsson

Vad ska vara med på Dalarnas digitala litteraturkarta?

Pressmeddelande – 18 maj 2021

Länsbibliotek Dalarna startar en förstudie kring en digital litteraturkarta för att synliggöra litteraturen i länet. ”Tanken är att den dels ska tipsa om besöksmål exempelvis författarhem eller platser som är omskrivna och dels kunna vara en samlingsplats för att lyfta dagens levande litteraturliv”, säger Lina Josefsson som är projektledare för initiativet.

Dalarna har ett rikt litterärt arv och ett stort antal samtida författare, men bilden av Dalarnas kulturliv förknippas kanske ändå främst med andra konstformer. Nu vill Länsbibliotek Dalarna göra en satsning för att synliggöra litteraturen där en stor och viktig del kommer att vara inventeringen av platser. Vilka författare har levt/lever och verkar i länet? Vilka platser är omskrivna?

- Vi har redan täckt in en stor del av dalaförfattarna med arbetet kring dalalitteraturen.se men att ringa in konkreta platser på en karta kan se lite annorlunda ut. Exempelvis blev jag förvånad när jag läste Bo G Janssons avhandling om hur mycket Falu Gruva är omskriven i litteraturen. Gruvan som litterär plats är enorm, berättar Lina Josefsson projektledare, Region Dalarna. 

Ett nytt sätt att upptäcka Dalarna
Genom den digitala litteraturkartan vill vi att man inte bara ska kunna upptäcka litteraturen i Dalarna utan även Dalarna via litteraturen. Kartan blir ett sätt att resa via litteraturen hemifrån likväl som att få tips om besöksplatser. Kanske kan en planerad resa ges en ny dimension med den här kartan.

- Det är väldigt roligt att kunna upptäcka sin egen hembygd via litteraturen. Själv måste jag erkänna att jag har haft rätt dålig koll på både Annalisa Forsberger och Kerstin Hed från trakterna kring Hedemora där jag själv är ifrån. Det är ju två stora författare väl värda att läsa i sig, men som också kan ge helt nya perspektiv på bygden, säger Lina.

  Sedan finns det också ett stort behov av att synliggöra det levande litteraturlivet i Dalarna. Hur kan vi bäst lyfta samtida författare och exempelvis sprida evenemang som exempelvis författarbesök?

  - Arbetet med förstudien är i ett skede där vi vänder på alla stenar är alla tips på exempelvis litterära platser, idéer om utformning och synpunkter välkomna. Kontakta gärna mig, säger Lina.

   Om förstudien ”Digital Litteraturkarta”
   Sedan 1 april jobbar projektledare Lina Josefsson med förstudien ”Digital Litteraturkarta” som ska ta fram en plan för hur kartan ska se ut, fungera och vad den ska innehålla. Liknande satsningar har gjorts exempelvis med litteraturkartan.se i Väster Götaland och appen Härlitt i Västerbotten.

   - Just nu samlar vi ihop en referensgrupp bestående av litterära sällskap, författare och andra sakkunniga dels för inventering av litterära smultronställen (författarhem, författare, litterära verk och andra platser) dels för att bolla idéer och tankar kring exempelvis användning, teknik och målgrupper. Den som är intresserad av att vara med får gärna höra av sig, berättar Lina. 

    Förstudien ska vara klar senare i höst.


     • Lina Josefsson Projektledare, Region Dalarna
      072-224 23 50
      lina.josefsson@regiondalarna.se
     • Presstjänst Presstjänst
      010-249 90 20
      kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
     Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
     Tillbaka

     Dela: