Vad tycker gravida och nyblivna mammor i Dalarna om vården?

Pressmeddelande – 29 september 2020

Under drygt två års tid kommer cirka 6 500 gravida och nyblivna mammor i Dalarna ha möjlighet att dela med sig av upplevelser och erfarenheter av vården och sin hälsa. ”Graviditetsenkäten blir ett nytt och viktigt verktyg för att involvera kvinnorna i förbättringsarbetet av vården”, säger Agneta Romin, verksamhetschef för Dalarnas kvinnosjukvård.


Hur upplever kvinnor sin egen hälsa och vården under tiden för graviditet och runt förlossning? Vilket bemötande får man av personalen och hur känner man sig ett år efter förlossningen? Det är några av de frågor som ställs i Graviditetsenkäten som lanseras den 1 oktober.

Sedan 2015 pågår en nationell satsning på kvinnors hälsa och förlossningsvården. Nu fortsätter arbetet och för första gången ska gravida och nyblivna mammors upplevelser av vården kartläggas – före, under och efter förlossning.

– Under 2019 gjordes i Dalarna intervjuer av utvalda kvinnor och partners, i vår strävan att förbättra vården under graviditet och förlossning. Vi har också fått indikationer på att det finns luckor i eftervården. Nu kan vi för första gången få veta hur ALLA kvinnor i Dalarna upplever vården. Alla kvinnor och deras familjer ska känna sig trygga hela vägen – före, under och efter graviditet, säger Agneta Romin.

Graviditetsenkäten går ut via 1177.se. Den består av tre olika delar och skickas till kvinnor som:

 • är i graviditetsvecka 25
 • fött barn för åtta veckor sedan
 • fött barn för ett år sedan

Initiativet till Graviditetsenkäten kommer från SKR inom ramen för överenskommelsen med regeringen om en förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa. Resultatet ger Region Dalarna möjligheter att fortsätta att utveckla vården kring graviditet och förlossning.

Under 2019 rapporterade regionerna in nära 500 insatser för att förbättra vården riktad till kvinnor och deras familjer. Regionernas insatser har visat framgångsrika resultat hittills. Andel allvarliga bristningar minskar och eftervården har stärkts.

– Med hjälp av förlossningssatsningen har vi både arbetat för en bättre bemanning i mödravården och förlossningsvården och med satsningar för minskade förlossningsskador och ökad trygghet, säger Agneta Romin.

Fakta: Graviditetsenkäten

SKR och regeringen har en överenskommelse om att satsa på en förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa. Under 2020 fördelas 937 miljoner kronor till regionerna. 26 304 311 kronor har fördelats till Region Dalarna. Graviditetsenkäten utgör en del i arbetet för en mer jämlik, personcentrerad och kunskapsbaserad hälso- och sjukvård.

Frågorna i Graviditetsenkäten har utformats av SKR i samarbete med Bristningsregistret, Graviditetsregistret, Svenska Barnmorskeförbundet och Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG).

Graviditetsenkäten pilottestades i Region Skåne och Region Halland i början av 2019 och togs emot väl. Svarsfrekvensen var god och den upplevdes enligt utvärderingsenkäten som relevant samt var uppskattad av kvinnorna som svarade.

Graviditetsenkäten lanseras den 1 oktober och skickas ut kontinuerligt till kvinnorna till och med 2022.

SKR:s arbete med förlossningsvård och kvinnors hälsa

SKRs rapport ”Regionernas insatser för kvinnors hälsa 2019"

SCB Befolkningsstatistik

 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
 • Agneta Romin Verksamhetschef Kvinnosjukvården, Region Dalarna
  023-49 20 00
  agneta.romin@regiondalarna.se
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: