Den mobila bedömningsenheten är i grunden är den en fullt utrustad ambulans bemannad med en erfaren sjuksköterska från ambulansen.

Vansbro: Samverkan för en förstärkt primär- och ambulanssjukvård

Nyhet – 1 oktober 2021

Den 1 oktober 2021 startar en ny mobil enhet vid Vårdcentral Vansbro. Det handlar om en bedömningsenhet som kommer att stärka ambulanssjukvården och primärvården.

Den mobila bedömningsenheten tillhör ett projekt som startades i samband med rapporten ”Förstärkt ambulanssjukvård”. Initiativet ska verka för en ökad tillgänglighet, kontinuitet, trygghet och patientsäkerhet för de som vistas och bor i Vansbro kommun. Detta, samt en ökad samverkan mellan primärvård och ambulanssjukvård, ska ge en personcentrerad vård på lika villkor och främja en god och nära vård. Projektet, som sträcker sig till augusti 2022, utvärderas löpande och målet är att finna en modell för hur regionen ska arbeta med mobila enheter.

Den mobila bedömningsenheten stärker tillgängligheten för akut omhändertagande
Bedömningsenheten kommer utgå från Vansbro kommun vardagar 08.00-17.00 och kommer drivas av en samverkan mellan primärvården och ambulanssjukvården.

– I grunden är den en fullt utrustad ambulans bemannad med en erfaren sjuksköterska från ambulansen. Vårdcentralens läkare kan följa med och göra hembesök eller ha kontakt med bedömningsenheten och patienten via videolänk, säger Jonas Andersson, sjuksköterska på bedömningsenheten.

Enheten larmas ut på uppdrag via SOS och kommer stärka tillgängligheten för akut omhändertagande i Vansbro kommun med omnejd. Därutöver blir det en resurs som primärvården kan använda sig av vid hembesök för bedömningar och provtagningar.

– Det kan handla om patienter som ringer till vårdcentralen där mottagande sköterska i samråd med läkare och personal på bedömningsenheten bedömer att det finns ett behov av provtagning och bedömning av patienten i hemmet i stället för att patienten ska åka in till vårdcentralen, säger Jonas Andersson.

Bedömningsenheten ska förstärka ambulanssjukvården
Bedömningsenhetens kommer även att agera som extra resurs för ambulanssjukvården. Bland annat kommer den att ta sig an prio 1 uppdrag (akut livshotande symptom eller olycksfall) om den bedöms vara den ambulansresurs som kan vara först på plats. Även vid prio 2 uppdrag (akut men ej livshotande symptom) larmas bedömningsenheten efter en bedömning av ambulanssjukvårdens inre befäl på SOS.

– Bedömningsenheten ska även finnas till för att de patienter som ofta söker primärvård eller ambulanssjukvård ska få den hjälpen de behöver utifrån en individuell plan, utan att nödvändigtvis uppta akutambulansens eller primärvårdens resurser, berättar Andersson.

Slutligen kommer enheten att vara behjälplig på flerbilslarm. Enheten kommer därmed att fungera som ett komplement till de resurser som till vardags svarar på denna typ av larm och kommer endast att nyttjas till vård på plats. Detta innebär att den exempelvis vid trafikolyckor kan komma att användas som en ledningsresurs så att ambulanser med transportförmåga får hjälpa drabbade till sjukhus.

Det finns ett stort intresse från ambulanssjukvårdens medarbetare att delta i projektet.

– Vi ser framför oss ett spännande och mångfacetterat uppdrag som ska leda till att en större del av patienterna får en bättre, närmre och mer personcentrerad vård, säger Jonas Andersson.


Bild från idag då den nya den mobila bedömningsenheten började rulla i Vansbro. 

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka