Vet du något om romers historia i Dalarna?

Pressmeddelande – 27 april 2021

Region Dalarna genomför just nu en kunskapssammanställning om den historiska närvaron av romer i Dalarna. Nu behövs allmänhetens hjälp för att få in information. ”Romer har levt och rest i Dalarna sedan åtminstone 1600-talet, men kunskapen om detta är låg på grund av hur historien sett ut. Det vill vi ändra på, säger projektledaren Sebastian Casinge från resandeföreningen Frantzwagnersällskapet.

I den nationella minoriteten romer ingår flera olika grupper med delvis olika historier. Projektet vill sammanfatta kunskapsläget om romer från 1500-talet till omkring år 1950, vilket gör två grupper aktuella. Dels de resande som är ättlingar till den första invandringen av romer till Sverige under perioden 1500-1700. Resandesläkter har sedan denna tid bott och rest i Dalarna, där de ofta nedsättande betecknats som ”skojare” eller ”tattare”. Dels gruppen kalderash-romer, som började resa i Sverige på 1870-talet, några årtionden efter att slaveriet upphörde i Rumänien.

Projektet söker information från allmänheten om romers historia i länet under äldre tid. Det kan röra sig om publicerade eller opublicerade källor, egna minnen, fotografier, folkminnesuppteckningar, men även konkreta exempel på handel och hantverk.

– Det vore till exempel värdefullt att lokalisera föremål som sålts eller tillverkats av gårdfarihandlare, förtennare och kopparslagare av resandesläkter. Projektet redovisas i en slutrapport under hösten 2021, säger Ann-Jeanett Stål, Region Dalarnas utvecklingsledare för nationella minoriteter och samisk hälsa.

Sebastian Casinge har tidigare sammanställt rapporten De resandes kulturarv. Genom material från olika källor synliggörs de resandes långa historia i Sverige – hur man levt och försörjt sig. Förutom en minoritetshistoria visar dokumentationen tydligt hur de resandes historia även är en del av den svenska historien.

Du hittar rapporten De resandes kulturarv på regiondalarna.se - Romers historia i Dalarna - Region Dalarna

Tips kan skickas till: kultur@regiondalarna.se

 • Ann-Jeanett Stål samordnare för nationella minoriteter, Region Dalarna
  070-569 03 12
  annjeanett.stal@regiondalarna.se
 • Sebastian Casinge Projektledare romers historia i Dalarna, kultur och bildningsförvaltningen, Region Dalarna
  076-0428688
  historia@frantzwagner.org
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: