​Yngre barn med luftvägssymtom ska i första hand stanna hemma utan PCR-provtagning

Nyhet – 11 september 2020

Antalet personer som vill boka tid för PCR-provtagning har ökat i länet vilket gör att laboratoriernas kapacitet inte räcker till. I nuläget vill Region Dalarna därför att barn upp till 14 år med lindriga symtom ska vara hemma utan PCR-provtagning:
– Vi måste prioritera provtagning av de som har större risk att bli sjuka och smitta andra. Vi vet att yngre barn varken smittas lika ofta eller smittar andra lika ofta som vuxna. De blir väldigt sällan allvarligt sjuka, säger Helena Ernlund, biträdande smittskyddsläkare Region Dalarna.

Folkhälsomyndigheten kom nyligen med nya riktlinjer gällande att barn från förskoleklass och uppåt ska provtas med PCR-prov för att se om det finns en pågående covid-19-infektion. Målet är att kunna provta den här åldersgruppen också för att barnen ska kunna vara i skolan så mycket som möjligt, men i nuläget räcker laboratoriekapaciteten inte till för alla som vill boka en tid. Arbete pågår för att fortsätta utöka kapaciteten för PCR-provtagning i Region Dalarna

– Det är förkylningstider och vi ser en hel del luftvägsinfektioner vilket gör att trycket på provtagningstider är stort. Det allra viktigaste är att stanna hemma vid minsta symptom, säger Helena Ernlund.

  • För barn från 15 år och uppåt med lindriga symptom som skulle kunna vara covid-19 gäller samma rekommendationer som för vuxna – att stanna hemma och boka tid för PCR-provtagning.
  • Barn under 14 år som inte testas, kan återgå till skolan om de har varit symptomfria i 48 timmar. Om de endast har kvar lindriga symptom efter en vecka, kan de också återgå till skolan.
  • Barn från 15 år och vuxna som inte testas, bör stanna hemma tills de har mått allmänt bättre i minst 2 dygn och i totalt minst en vecka.

– Vi uppmanar alla att i första hand boka provtagningstid i appen Min Vård Dalarna och inte ringa sin vårdcentral – annars riskerar de som är svårt sjuka att inte komma fram på telefon till sin vårdcentral. Provtagningstider läggs ut löpande i appen och man kan boka in sig på vilken vårdcentral man vill i länet, säger Helena Ernlund. 

  • Presstjänst Presstjänst
    010-249 90 20
    kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: