Grafisk illustration Dalastrategin

Dalastrategin 2030

Dalastrategin 2030 är länets gemensamma dokument för ett starkare och mer hållbart Dalarna. Strategin beskriver hur vi tillsammans ska bidra till det övergripande målet om ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i alla delar av länet.

Region Dalarna ansvarar för processledningen

Region Dalarna ansvarar för processledning och uppföljning av Dalastrategin. Processledningen görs genom dialog och samverkan med kommuner, näringsliv, akademi, det civila samhället samt länsstyrelse och andra statliga myndigheter. I arbetet görs även fördjupade analyser och rapporter om utvecklingen i Dalarna, som syftar till ett gemensamt lärande.

Ladda hem Dalastrategin

Uppföljning av Dalastrategin

För att veta hur det går för oss i Dalarna följer regionala utvecklingsförvaltningen upp ett antal indikatorer i Dalastrategin genom att göra en nulägesanalys. Nulägesanalysen rapporteras förutom här även på den årligt återkommande konferensen Dalating.

Nulägesanalys: Hur går det i Dalarna?

Hade du nytta av informationen?