Dalastrategin 2030 – Tillsammans för ett hållbart Dalarna

Dalastrategin 2030 – Tillsammans för ett hållbart Dalarna är länets gemensamma dokument för ett starkare och mer hållbart Dalarna. Strategin beskriver hur insatser inom tre områden, ett klimatsmart, ett konkurrenskraftigt och ett sammanhållet Dalarna, tillsammans ska bidra till det övergripande målet om ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i alla delar av länet.

Dela:

Hade du nytta av informationen?