Dalalab

Dalalab är ett forum och en verkstad för ett hållbart Dalarna. I Dalalab samlas kommunala och regionala tjänstepersoner för att lära av varandra, samverka och underlätta gemensamma initiativ.

Sagt om Dalalab

"Otroligt bra att få lyssna av för att förstå länet"

"Otroligt lärorikt, jag har varit som en svamp"

"Det bästa är utbytet med varandra, då vi alla är i samma sits"

Om Dalalab

Dalalab vänder sig primärt till kommunala och regionala tjänstepersonerer med syfte att öka lärandet, stärka samverkan och underlätta gemensamma initiativ. Idén har utvecklats av Region Dalarna och Länsstyrelsen i Dalarnas län i dialog med Dalarnas kommuner och är inspirerat av Reglab. Deltagarna samlas kring gemensamma utmaningar med:

  • kommunernas behov och nytta som utgångspunkt.
  • frågan i centrum, hur gör vi?
  • lärande med både inblick och utblick.
  • teori som varvas med praktik.

Lärprojekt 2024/2025

Hållbara samhällen runt stora etableringar och expansion

Det pågår många spännande företagsetableringar och expansionsprojekt i Dalarna. Men hur gör vi för att etableringarna ska leda till en långsiktig positiv hållbar utveckling för länet? Hur skapar vi hållbara livsmiljöer runtomkring de pågående satsningarna, och hur hanterar vi de många utmaningar som etableringarna innebär för kommunerna? Dessa är frågeställningarna i Dalalabs nya lärprojekt som startar under hösten.

Inbjudan

Styrning och uppföljning av hållbar utveckling

Hur kan vi gemensamt utforska och lära av varandra? Hur får vi tillsammans fart i omställningsarbetet i ordinarie styrsystem? Hur styr vi mot våra hållbarhetsmål? I detta lärprojekt kommer vi också utforska relationen mellan Agenda2030, Dalastrategin och kommunala hållbarhetsstrategier.

Inbjudan

Tidigare lärprojekt

  • Planering för hållbarhet och utvecklingskraft - strategisk översiktsplanering för hållbar lokal och regional utveckling
  • Dalarna har inte råd med fattigdom - styra och leda för jämlika villkor