Grafisk illustration Dalalab

Dalalab

Dalalab är ett forum för ett hållbart Dalarna. I Dalalab samlas kommuner och regionala aktörer kring gemensamma utmaningar och arbetar tillsammans för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i alla delar av länet.

Om Dalalab

Dalalab vänder sig primärt till kommunala och regionala tjänstepersoner med syfte att öka lärandet, stärka samverkan och underlätta gemensamma initiativ. Idén har utvecklats av Länsstyrelsen Dalarna och Region Dalarna i dialog med Dalarnas kommuner. Dalalab är inspirerat av Reglab, ett forum för lärande om hållbar utveckling. Reglab har sedan starten 2010 bidragit till kompetensutveckling och stärkt samverkan hos landet regioner. 

 

 

Logotyp Länstyrelsen Dalarna 

Hade du nytta av informationen?