Dalalab

Dalalab är ett forum för ett hållbart Dalarna. I Dalalab samlas kommuner och regionala aktörer kring gemensamma utmaningar och arbetar tillsammans för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i alla delar av länet.

Om Dalalab

Dalalab vänder sig primärt till kommunala och regionala tjänstepersoner med syfte att öka lärandet, stärka samverkan och underlätta gemensamma initiativ. Idén har utvecklats av Länsstyrelsen Dalarna och Region Dalarna i dialog med Dalarnas kommuner. Dalalab är inspirerat av Reglab, ett forum för lärande om hållbar utveckling. Reglab har sedan starten 2010 bidragit till kompetensutveckling och stärkt samverkan hos landet regioner. 

På gång under 2024

Dalalab har för närvarande två pågående lärprojekt: 

  • Planering för hållbarhet och utvecklingskraft - Strategisk översiktsplanering för hållbar lokal och regional utveckling  
  • Dalarna har inte råd med fattigdom - Styra och leda för jämlika livsvillkor 

Målgruppen för projekten är kommunala och regionala tjänstepersoner som arbetar på strategisk nivå med samhällsplanering respektive social hållbarhet/folkhälsa. Kommunerna kan delta med upp till tre personer per kommun. Innehållet i träffarna är bara delvis planerat på förhand eftersom de utformas gemensamt av deltagarna.

Kommande träffar är:

  • 22 februari (Planering för hållbarhet och utvecklingskraft) 
  • 25 mars (Dalarna har inte råd med fattigdom)

Under våren 2024 kommer nya lärprojekt att föreslås och arbetas fram.

Vi publicerar här löpande dokumentation och presententationer från de olika projekten.

 

 

Logotyp Länstyrelsen Dalarna