Dalating

Dalating är en årligt återkommande konferens om länets gemensamma arbete för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i alla delar av länet. Dalating innehåller både övergripande gemensamma pass och tematiska seminarier samt aktuella siffror och analyser kring läget i länet.

Dalating 2023 är över. Hoppas att vi syns på Dalating 2024!

 

Hade du nytta av informationen?