Dalating

Dalating är en årligt återkommande konferens om länets gemensamma arbete för ett hållbart Dalarna. Dalating är grundat i Dalastrategin och  arrangeras av Region Dalarna och Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Dalating 2024

26 mars genomfördes Dalating. Över 200 personer deltog för att få en gemensam bild av Dalarnas nuläge och kraftsamla kring tre av Dalarnas största utmaningar, demokrati, transporter och livsmedelsförsörjning.

 

Temat var framtidstro

Årets tema handlade om hur vi tillsammans kan skapa framtidtro och fortsätta att utvecklas, även i osäkra tider. Regionråd Elin Norén och landshövding Helena Höij hälsade deltagarna välkomna och artisten och poeten Emil Jensen satte tonen för dagen med att ingjuta mod och framtidstro i deltagarna. Därefter följde presentationen ”Hur ligger vi till i Dalarna idag” där strateger från Region Dalarna och Länsstyrelsen presenterade statistik kring bland annat länets befolkningsutveckling, utbildningsnivå och jämställdhet. Man tittade äver närmare med analyser kring demokrati, livsmedelsförsörjning och transporter.
 

Kraftsamlingar och avslutade panel

Eftermiddagen innehöll så kallade kraftsamlingar kring de aktuella utmaningarna med hjälp av forskare och lärande exempel. Dagen avslutades sedan med en summerande panel bestående av bland annat ordförande i Regionala utvecklingsnämnden Birgitta Sacrédeus, riksdagsledamot Lars Isacsson samt elever från Falu Frigymnasium. 
 
De som deltog på Dalating kom bland annat från Region Dalarna, Länsstyrelsen I Dalarnas län, Dalarnas kommuner, näringsliv och civilsamhälle. Dalating arrangerades av Region Dalarna och Länsstyrelsen i Dalarnas län.
 
Tack till alla som bidrog till Dalarnas utveckling på Dalating 2024. Vi hoppas vi ses nästa år!

Henrik NilssonHållbarhetsstrateg

Telefon: 076-525 66 18
E-post: henrik.nilsson@regiondalarna.se

Nyhetsbrev Dalastrategin 2030

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att ta del av nyheter som rör Dalarnas utveckling och arbetet med Dalastrategin 2030. 

Anmälan nyhetsbrev