Hur går det i Dalarna?

Region Dalarna ansvarar för uppföljningen av det regionala utvecklingsarbetet. Vi följer upp målen i utvecklingsstrategin och analyserar Dalarnas utveckling.

Vi tar fram analyser inom områden vi bedömer som viktiga för den regionala utvecklingen som kompetensförsörjning, integration, transporter och infrastruktur, besöksnäring, industri och ungdomsfrågor. Analyserna ligger till underlag för verksamheten inom Regionala utvecklingsförvaltningen och används i dialog med andra aktörer i Dalarna som jobbar med regional utveckling. 

Vissa underlag tar vi fram regelbundet medan andra kan vara punktinsatser vid behov. Kunskap om underlagen sprider vi genom att publicera rapporter och genom föredrag i olika sammanhang.

Analyser och rapporter

Ta del av publicerade analyser och rapporter.

Läs mer

Dela:

Hade du nytta av informationen?