Hur går det i Dalarna?

Vi bidrar till regionalt utvecklingsarbete i hela länet genom att ta fram analyser och statistik av Dalarnas utveckling.

Analyserna ligger till underlag för verksamheten inom Regionala utvecklingsförvaltningen och används i dialog med andra aktörer i Dalarna som jobbar med regional utveckling. Exempelvis kommuner, statliga myndigheter och företagsfrämjande organisationer.

Vi tar fram kunskapsunderlag inom områden vi bedömer som viktiga för den regionala utvecklingen som kompetensförsörjning, integration, transporter och infrastruktur, besöksnäring, industri och ungdomsfrågor.

Vissa underlag tar vi fram regelbundet medan andra kan vara punktinsatser vid behov. Kunskap om underlagen sprider vi genom att publicera rapporter och genom föredrag i olika sammanhang.

Analyser och rapporter

Ta del av publicerade analyser och rapporter.

Läs mer

Dela:

Hade du nytta av informationen?