Uppföljning av Dalastrategin

Dalastrategin är länets gemensamma utvecklingsstrategi. Det övergripande målet är ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i alla delar av länet. För att kunna se om utvecklingen går i rätt riktning finns i Dalastrategin ett antal indikatorer. Nu finns en rapport som visar dagens läge.

I juni 2021 antog Regionfullmäktige i Region Dalarna en ny regional utvecklingsstrategi: Dalastrategin 2030 - Tillsammans för ett hållbart Dalarna. Dalastrategin är indelad i tre målområden som kopplar an till de olika dimensionerna av hållbarhet - ett klimatsmart Dalarna, ett konkurrenskraftigt Dalarna och ett sammanhållet Dalarna.

En princip för genomförandet av Dalastrategin är ett kunskapsbaserat arbetssätt, vilket bland annat innefattar uppföljning, utvärdering och ett kontinuerligt lärande. Uppföljningen av indikatorerna rapporteras på den här sidan (se länken nedan), och kommer också återkommande att rapporteras på den årligt återkommande konferensen Dalating.

Uppföljning av Dalastrategin

Här kan du ta del av rapporten

Läs mer

Dela:

Hade du nytta av informationen?