Partnerskap för regional innovation: Från pilot till verkstad

Datum: 30 maj 2023 - 31 maj 2023
Tid: 13:00 - 16:30
Plats: Klockargården Tällberg

Välkommen till en konferens inom pilotprojektet partnerskap för regional innovation. I partnerskapet har 63 regioner, sju städer och fyra medlemsstater valts ut för att utveckla verktyg för att dels koppla samman lokala strategier med initiativ på EU-nivå och dels främja den gröna och digitala omställningen.

På konferensen kommer deltagarna dela med sig av lärdomarna från pilotprojektet och vilka resultat som uppnåtts sedan starten i maj 2022. EU-kommissionen presenterar nya verktyg och satsningar som öppnar upp för nya samarbeten och samtal kring den nya europeiska innvoationsagendan och framtidens satsningar för hållbar regional utveckling. 

Konferensen vänder sig till politiker, tjänstepersoner och aktörer i innovationsekosystemet inom området regional hållbar utveckling.

Program och information om hur man anmäler sig återfinns på EU-kommissionens hemsida.

Kontakt 

Eva Lundin
076-696 46 17
eva.lundin@regiondalarna.se

 

Tillbaka