Kunskapsseminarium: Nya energilandskapen i den nordiska och baltiska kontexten

Datum: 01 december 2023 - 01 december 2023
Tid: 13:00 - 14:30
Plats: Digitalt via Teams

Nya energilandskapen, vad är landskap till för och för vem? I klimatförändringens tid och behovet av en snabb övergång till förnybar energi så förväntas landskapen och dess samhällen spela en nyckelroll. Det handlar om att tillgängliggöra rum för produktion i landskapen. Hur ska vi förhålla oss till energiomställningen och föreställningen av vad landskapen är till för och vem de är till för?

Kanske måste vi lära oss att börja navigera mellan den strategiska utmaningen, där elbehovet ökar i våra samhällen, och den existentiella utmaningen, där landskapen och föreställningen om dem måste omförhandlas för ny och framtida gemenskap. Kanske det är dags att förflytta samtalet om energiomställningen från dess tekniska aspekter till att lyfta fram den som en strategisk kulturell angelägenhet.

Detta kommer tankesmedjan LABLAB prata om när de delger sina reflektioner från projektet, New Energy Landscapes. Betydelsen av landskapens kulturella dimensioner i omställningens tid, i den nordiska och baltiska kontexten.

Presentationen följs av en frågestund och diskussion.

Anmälan

När du fyller i formulär för anmälan på webbplatsen behandlar och sparar Region Dalarna dina personuppgifter till dess att aktiviteten ägt rum, därefter rensar vi uppgifterna. Dina uppgifter kommer inte lämnas till extern part. Meddela webb.redaktionen@regiondalarna.se om du önskar att vi raderar uppgifterna tidigare. Kontakta regionens dataskyddsombud om du har frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter eller vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen, e-post: dataskyddsombud@regiondalarna.se

Kontakt

Linda Sjögren
linda.sjogren@regiondalarna.se
072-08 38 388

 
Tillbaka