Regional utveckling

Region Dalarna arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt i Dalarna. Vi samordnar arbetet med den regionala utvecklingsstrategin, Dalastrategin 2030 och är samlande kraft för den regionala utvecklingen i länet.

Dalastrategin 2030

Arbetet utgår från den regionala utvecklingsstrategin Dalastrategin 2030 - Tillsammans för ett hållbart Dalarna. Den regionala utvecklingsstrategin bereds politiskt av den regionala utvecklingsnämnden och drivs av den regionala utvecklingsförvaltningen. Vi arbetar med att främja utvecklingen inom olika områden som näringsliv, internationellt arbete, kompetensförsörjning och samhällsbyggnad. Här en Region Dalarna en pusselbit bland många andra lokala, regionala, nationella och internationella aktörer, för att Dalarna ska vara ett attraktivt län för dig att bo, arbeta och leva i.

 

Dela:

Hade du nytta av informationen?