Bredband och digitalisering

Utvecklingsförvaltningen arbetar för bredbandsutbyggnad och digitala miljöer i hela Dalarna.

Vi arbetar bland annat med:

  • Samordning och samverkan
  • Stöttar i utvecklingsprocesser 
  • Kunskapsöverföring
  • Driva egna projekt
  • Projektstöd och företagsstöd är verktyg i arbetet och bredbandsutbyggnaden medfinansieras med medel från EU:s regionalfond

Dela:

Hade du nytta av informationen?