Dalastrategin

Dalastrategin 2030 – Tillsammans för ett hållbart Dalarna är länets gemensamma dokument för ett starkare och mer hållbart Dalarna.

Utvecklingsförvaltningen ansvarar för samordning och uppföljning kring Dalastrategin. Det gör vi genom dialog och samverkan med kommuner, näringsliv, akademi, det civila samhället samt länsstyrelse och andra statliga myndigheter. Förvaltningen gör även fördjupade analyser och rapporter om utvecklingen i Dalarna, som syftar till ett gemensamt lärande.

Strategin beskriver hur insatser inom tre områden, ett klimatsmart, ett konkurrenskraftigt och ett sammanhållet Dalarna, tillsammans ska bidra till det övergripande målet om ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i alla delar av länet.

 

Dela:

Hade du nytta av informationen?