Energikontor Dalarna

Region Dalarnas energiarbete är samlat inom den regionala utvecklingsförvaltningen i form av Energikontor Dalarna. Energikontoret arbetar för minskade utsläpp av växthusgaser, effektivare energi-användning och en ökad andel förnybar energi.

Energikontoret samordnar de kommunala energi- och klimatrådgivarna och arbetar stödjande i utvecklingsprocesser och med kunskapsöverföring. Vi arbetar även med:

  • Utbildningar
  • Fördela information till/från Energimyndigheten
  • Samordna aktiviteter och kommunikationsinsatser

Dela:

Hade du nytta av informationen?