EU i Dalarna och Dalarna i EU

För att stärka utvecklingen i Dalarna arbetar utvecklingsförvaltningen internationellt och då framförallt inom EU och gentemot Norge. Syftet är att tillvarata och med ett proaktivt arbetssätt vidareutveckla de möjligheter EU-medlemskapet ger.

Lagstiftning och politik inom EU påverkar utvecklingen i Dalarna. Därför behöver det regionala utvecklingsarbetet ha ett EU-perspektiv. De möjligheter EU-medlemskapet ger ska tas tillvara och vidareutvecklas. Regionala utvecklingsförvaltningen bistår nämnden i EU-relaterade frågor och vid påverkansinsatser inom olika sakområden, exempelvis infrastrukturfrågor. Förvaltningen deltar även i arbetet inom Gränskommittén Inlandet-Dalarna, som är ett samarbete över norska gränsen.

 

Central Sweden

Central Sweden är Region Dalarnas, Region Gävleborgs och Region Örebro läns gemensamma representationskontor i Bryssel. Central Sweden stödjer förvaltningens arbete med EU-kompetens i olika sakfrågor.

 

EU:s sektorsprogram

Offentliga och privata organisationer i Dalarna delta i Europeiska samarbeten genom EU:s sektorsprogram. Sektorsprogrammen finns inom olika politikområden, t ex forskning, innovation, transport, digitalisering, energi, klimat, miljö, utbildning, kultur med flera.

Mer information om programmen och svenska kontaktpunkter till dessa finns på Sveriges Kommuner och Regioners hemsida.

 

Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansverige

Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansverige är namnet på det partnerskap för Gävleborg, Dalarna och Värmland som har uppdraget att se till att de EU-medel som är avsatta för regionen används på bästa sätt för att utveckla regionen.

 

Hade du nytta av informationen?