Kompetensförsörjning

Utvecklingsförvaltningen arbetar med att stärka Dalarnas arbetsmarknad genom att se till att matchningen mellan kompetens och arbetsgivare fungerar. Detta görs genom samverkan och dialog mellan berörda aktörer på lokal, regional och nationell nivå.

Region Dalarna är en pusselbit i utvecklingen av Dalarnas kompetensförsörjning. Vi arbetar bland annat med:

  • Samordning och samverkan
  • Regionala analyser och kunskapsöverföring
  • Stöttar i utvecklingsprocesser
  • Driva egna projekt
Hade du nytta av informationen?