Valideringsvecka Instagram

Nyhet – 30 mars 2022, kl. 20:58

Under vecka 13 har det varit valideringsvecka på Region Dalarnas Instagram. För er som inte kunnat ta del av materialet där kan ni nu ta del av hela veckan även här på webben.

Måndag

KarinF-liten.jpg Myntgatan2-liten.jpg

Hej! Mitt namn är Karin. Under den här veckan kommer vi på Region Dalarnas regionala utvecklingsförvaltning att försöka ge er en liten inblick i vårt arbete med kompetensförsörjningsverktyget validering. Bland annat kommer ni att få träffa studie- och yrkesvägledaren Annica och yrkesläraren Thomas på Falu vuxenutbildning som på olika sätt arbetar med validering inom vuxenutbildningen. Vi kommer också att berätta mer om en alldeles särskild satsning på branschvalidering i Dalarnas offentliga kök

Men vad är egentligen validering? Myndigheten för yrkeshögskolan beskriver validering så här: ”Validering är ett verktyg för att synliggöra och erkänna individers faktiska kompetens – oavsett var, hur eller när den kompetensen utvecklats”. Själva valideringen genomförs på ett strukturerat sätt i olika steg och avslutas med en dokumentation av valideringens resultat.

Och vill du redan nu veta mer om validering? Då är det bara gå in på regiondalarna.se/validering. Där finns massor med information och inspiration om vårt arbete med validering!

Du kan också ta direktkontakt med oss genom att maila till: karin.funcke@regiondalarna.se

Så varmt välkommen till vår valideringsvecka!

Måndag, inlägg 2

när är validering ett bra verktyg-liten.png

När kan egentligen validering vara ett bra verktyg att använda? Ja, användningsområdena är många - både inom utbildningsväsendet och inom arbetslivet. Exempel på när validering kan vara ett särskilt bra verktyg är:

 • När man vill uppnå en bättre matchning
 • vid kompetensplanering
 • vid strategisk kompetensförsörjning
 • vid omställning
 • vid karriärväxling
 • vid rekrytering
 • för behörighet till ett yrke
 • för behörighet till en utbildning
 • för tillgodoräknande
 • för förkortad utbildning
 • för att erhålla gesällbrev
 • och avslutningsvis för att få en dokumentation på det individen kan

För att valideringen skall få bäst effekt är det också viktigt att valideringen även inkluderar kunskap om vad som eventuellt behöver kompletteras och var komplettering kan göras.

Tisdag

blobid4.png

Sedan maj 2021 deltar Region Dalarna, tillsammans med de andra regionerna och Gotlands kommun, i Myndigheten för yrkeshögskolans (MYH) Europeiska socialfondsfinansierade projekt Valideringslyft.

MYH:s förhoppning är att projektet ska bidra till att ”öka förutsättningarna för regionerna att arbeta med validering som en del i det regionala kompetensförsörjnings- och sysselsättningsarbetet, och därigenom bidra till det nationella målet med ökat antal genomförda valideringar”. Målet med projektet är att det ska ge en ökad legitimitet till validering. Projektarbetet genomförs under ledning av MYH. Genom deras gemensamma utbildningar och workshops får regionerna en gemensam kunskapsgrund om validering och handfasta verktyg för att kunna arbeta vidare med utveckling av validering, tillsammans med aktörer inom den egna regionen. 

Jonny Gahnshag, enhetschef för näringslivsenheten på den regionala utvecklingsförvaltningen, ser positivt på validering och säger: ”Region Dalarnas arbete med validering är en integrerad del av vårt arbete med kompetensförsörjning och ett viktigt verktyg för att göra så många som möjligt anställningsbara i en framtid där vi behöver ta vara på all kompetens”.

Tisdag, inlägg 2

femstegsmodellen-liten.png

Att bygga upp en regional stödstruktur för validering är ett långsiktigt arbete som tar tid. I alla fall om strävan är att få stödstrukturen hållbar och fungera över tid. Arbetet behöver dessutom involvera de aktörer som vill och själv kan vara med och bidra till att stödstrukturen formas utifrån rådande förutsättningar och behov.

Själva arbetsprocessen behöver präglas av samtal, samsyn, samverkan och samhandling. I Dalarna är det Dalarnas Valideringsnätverk som, tack vare projektet Valideringslyft, har påbörjat den processen tillsammans med den regionala dialoggruppen om validering i Dalarna. Dialoggruppsmedlemmarna representerar en mängd olika verksamheter och funktioner från hela Dalarna. Alla med ett genuint intresse och engagemang för valideringens utveckling och självklara plats i Dalarnas kompetensförsörjningsarbete.

Tillsammans driver vi dialogen om validering framåt. Det med sikte på att undersöka möjligheter, behov och resurser för att kunna grunda för en regional stödstruktur för validering. Det gör vi utifrån Myndigheten för yrkeshögskolans uppdaterade femstegsmodell.

För oss i Dalarnas Valideringsnätverk är dialoggruppen en ovärderlig samverkanspart. Och enligt medlemmarna själva fyller våra gemensamma dialogmöten en viktig funktion. Ett forum som redan nu har bidragit till en mycket större samverkan, erfarenhetsutbyte och gemensamt lärande om validering runtom i Dalarna.

Onsdag

Åsgatan 15-liten.jpg 

Inom vuxenutbildningen i Falun kan valideringsprocessen börja med ett inledande kartläggningssamtal tillsammans med Annica, som är studie-och yrkesvägledare på vägledningscentrum. Under det första samtalet blir Annicas roll att skapa sig en bild av personens bakgrund – gällande utbildning, yrken, språk men också om nuläge och vägen till målet. Kandidaten behöver beskriva vilka arbetsuppgifter som har utförts tidigare, så ingående det bara går.

Finns det erfarenhet att bygga vidare på, samt ett önskemål från personen att få kunskaperna kartlagda och få en bedömning blir det aktuellt med fördjupad kartläggning, validering och prövning mot betyg.

Annica kontaktar därefter yrkesläraren Thomas som träffar kandidaten och ser att det finns förutsättningar för validering. Beslut om validering och betyg tas via vägledningscentrum efter avstämning med yrkesläraren. Kandidaten kan ett beslut göra en ansökan till en valideringskurs på tolv veckor.

Vill du veta mer kartläggning och validering inom vuxenutbildningen kontakta vägledningscentrum via Falu Kommuns kontaktcenter: kontaktcenter@falun.se

Onsdag, inlägg 2

blobid5.png

Yrkesläraren Thomas håller till på Lugnetgymnasiet i Falun. Efter den inledande kontakten med vuxenutbildningen/vägledningscentrum i Falu kommun, som vi berättade om i förra inlägget, kommer en beställning på en fördjupad kartläggning. Efter att kandidaten har klarat den fördjupade kartläggningen tar Thomas i samråd med vuxenutbildningen ett beslut om att starta valideringen.

På plats hos Thomas brukar valideringen innebära att kandidaten (validanden) ska klara 5 stycken kursprov och visa sina färdigheter inom yrket måleri. Detta brukar ta cirka 12 veckor. Om validanden inte klarar kursproven finns möjligheten att ingå direkt i utbildningen. Resterande kurser läser kandidaten då som en vuxenelev.

Thomas kan också kan ta valideringsuppdrag från andra kommuner. Vill du komma i kontakt med Thomas? Hör av dig till honom på: thomas.backstrom@falun.se

Se filmen med Thomas på Instagram (du behöver vara inloggad på Instagram för att se filmen).

Torsdag

imagexm4tk.png

Att kockyrket är ett bristyrke i Dalarna råder det ingen tvekan om. En kartläggning hos de offentliga köken i Dalarna visade nyligen att det är mycket svårt att rekrytera kockar med formell kompetens. Dessutom utbildas alltför få kockar för att kunna möta upp det skriande behovet.

I nära samverkan med kostcheferna i Dalarnas kostchefsnätverk, Offentlig Gastronomi Dalarna och UHR Utbildning AB, genomför Region Dalarna just nu en satsning för att kunna möta de utmaningarna. Tillsammans arbetar vi med att öka kunskapen om kompetensförsörjningsverktyget validering och om vad som behövs för att komma igång med att validera.

Målet med satsningen är att validering på sikt skall bli en naturlig del i kommunernas strategiska kompetensförsörjningsarbete. Kostcheferna har därför även fått göra en kompetensplanering. Dels över vilka ur personalen som är aktuella för att valideras och dels vilka som är aktuella för att utbilda sig till yrkesbedömare och därmed får behörighet att validera.

Dessutom kommer 18 kollegiala handledare att utbildas den 6 april, och de kommer att bli en viktig länk mellan validanden och yrkesbedömaren under själva valideringsprocessen. Och i och med de kollegiala handledarna kommer Dalarnas offentliga kök att kunna komma igång med att validera de allra första blivande kockarna inom ramen för den här gemensamma satsningen!

Bild: Personerna på bild har inget med projektet Valideringslyft att göra.

Fredag

fredag -hjarta-loggor-liten.png

Som avslutning på vår Instagramvecka vill vi tacka våra ovärderliga samverkanspartners som gör vårt utvecklingsarbete kring validering möjligt:

 • Myndigheten för yrkeshögskolan
 • Europeiska socialfonden
 • UHR Utbildning AB
 • Offentlig Gastronomi Dalarna
 • Dalarnas kostchefsnätverk
 • Dialoggrupp om validering i Dalarna
 • Arbetsförmedlingen Dalarna
 • Högskolan Dalarna
 • Dalarnas vuxenutbildningar
 • Dalarnas kommuner
 • Region Västernorrland
 • Region Skåne
 • Validering Väst
 • Validering Gävleborg
 • Region Skåne
 • Region Östergötland
 • Region Västmanland
 • Omställningsfonden
 • Sollefteå kommun
 • Ulricehamns kommun
 • Region Västernorrland
 • Byggstar
 • Vård- och omsorgscollege i Dalarna
 • Teknikcollege Dalarna
 • IUC Dalarna
 • IUC SYD AB

bland många många fler…

Ett stort tack till er alla! Och tack till alla er som följt oss den här veckan. Hoppas att vi hörs mer framöver. Vill ni komma i kontakt med mig eller läsa mer om validering? Gå in på regiondalarna.se/validering.

Trevlig helg!

Tillbaka

Dela: