Näringslivsutveckling

Utvecklingsförvaltningen verkar för ett attraktivt näringslivsklimat i hela länet tillsammans med kommuner, företagsfrämjare och akademi. Det gör man bland annat genom att bedriva företagsutveckling, men också genom socialt entreprenörskap och att främja etableringar och investeringar i Dalarna.

Region Dalarna är en pusselbit i utvecklingen av Dalarnas näringsliv. Vi arbetar bland annat med:

  • Samordning och samverkan kring näringslivsfrågor
  • Regionala analyser och kunskapsöverföring
  • Stöttar i utvecklingsprocesser
  • Driver egna projekt
  • Investeringsfrämjande åtgärder
Hade du nytta av informationen?