Näringslivsutveckling

Region Dalarna verkar för ett klimatsmart och konkurrenskraftigt näringsliv i hela Dalarna och samverkar i detta arbete med kommuner, företagsfrämjare och akademi.

Regionala utvecklingsförvaltningen arbetar bland annat med:

  • Samordning och samverkan kring näringslivs- och innovationsfrågor, stöttning i utvecklingsprocesser
  • Regionala analyser och kunskapsöverföring
  • Dialog med projektägare och företag inför beslut om stöd och bidrag samt uppföljning av insatserna
  • Investeringsfrämjande arbete
  • Egna projekt

Hade du nytta av informationen?