Näringslivsutveckling

Ett bra företagsklimat är viktigt för Dalarna. Vi arbetar för att skapa ett gynnsamt företagsklimat för en mångfald av entreprenörer och företag i länet, bland annat genom företagsstöd och projektfinansiering.

Gott företagsklimat innebär att företag hittar rätt kompetens att anställa eller att det finns miljöer som fysiska platser, nätverk eller samarbeten där företag kan utvecklas. Gott företagsklimat gör att företagen mår bra, regionen blir attraktiv, inflyttningen ökar och fler betalar skatt. Detta i sin tur medför mer medel att fördela till skola, vård och omsorg.
Miljöer där företag kan utvecklas, så kallade innovationsmiljöer, är betydelsefulla för tillväxten i Dalarna och vi jobbar för att stödja och stärka dessa miljöer. Vi arbetar också för att stärka näringslivets förmåga att förnya sig och utveckla konkurrenskraft mot andra företag nationellt och internationellt.
Inom forskning och innovation har vi prioriterat fyra områden där vi ska utveckla spetskompetens, produkter och tjänster:

  • avancerad industri
  • energieffektivt samhällsbyggande
  • hälsa och välfärd
  • innovativ upplevelseproduktion

Dessa områden ska möta de utmaningar vi har i länet och sätta Dalarna på den internationella kartan.

Vill du starta, utveckla eller överlåta företag i Dalarna? 
Bär du på en idé som du vill förverkliga? Vill du utveckla ditt företag på ett smart och hållbart sätt? Eller söker du finansiering för att kunna ta ditt företag till nästa nivå? I denna digitala broschyr har vi samlat kontaktuppgifter till aktörer som ger dig råd och stöd, oavsett vilken fråga det gäller. 

Dela:

Hade du nytta av informationen?