Effekter på arbetsmarknaden och näringslivet till följd av covid-19

Region Dalarna gör veckovis en sammanställd lägesbild coronapandemins effekter på arbetsmarknaden och näringslivet i Dalarna. Sammanställningen innehåller även utvecklingen av konkurser, hur resandet förändras samt en allmän omvärldsbevakning av de samhällsekonomiska konsekvenserna.

Det är osäkert hur lång tid smittspridningen av covid-19 kommer att pågå och därmed hur länge och hur strikta restriktioner som behöver sättas in. Ju längre restriktionerna pågår desto svårare blir det för många företag att överleva, samtidigt som det finns företag som går bra, exempelvis inom dagligvaruhandel och livsmedelstillverkning.

– Vi har aldrig tidigare upplevt att ekonomin har bromsat in så snabbt som den har gjort under covid-19. Från en dag till en annan har många företagare upplevt att intäkterna störtdykt och i vissa fall helt upphört. Det faktum att vi aldrig har upplevt en kris av denna karaktär gör det särskilt svårt att bedöma utvecklingen framåt, säger Peter Möller, samhällsanalytiker Region Dalarna.

Samhällsanalytikerna på regionala utvecklingsförvaltningen arbetar normalt med statistik som är detaljerad och bra men med för långsam leverans för att vara användbar i att mäta och förstå den snabba förändring samhället är inne i nu. För att förstå denna snabba utveckling har vi varit tvungna att styra om vår analyskapacitet. Istället för att studera hur den regionala utvecklingen förändras över flera år behöver vi nu kartlägga och förstå förändringar som sker vecka för vecka.

– Detta behövs för att på bästa sätt kunna utforma snabba insatser för att möta företagens behov av stöd, men också för att förstå hur denna situation kan påverka den regionala utvecklingen på lite längre sikt. Vi skriver en ny regional utvecklingsstrategi, Dalastrategin, och utöver det utformas just nu EU:s strukturfonder för nästa programperiod. I arbetet med detta är det viktigt att göra så bra bedömningar som möjligt av hur covid-19 kommer att påverka den regionala utvecklingen på lite längre sikt, berättar Peter.

Vad innehåller lägesbilden?

Statistiken som används i den sammanställda lägesbilden kommer främst från Arbetsförmedlingen, där måtten är antal varsel, nyinskrivna arbetssökande vid Arbetsförmedlingen samt nyanmälda lediga jobb. Detta ger en bild av den snabba förändringen på arbetsmarknaden och i näringslivet.

Lägesbilden innehåller även utvecklingen av konkurser, hur resandet förändras samt även en allmän omvärldsbevakning. Det senare kan handla om enkäter eller intervjuer med företagare om hur de upplever situationen eller rapporter och bedömningar av de samhällsekonomiska konsekvenserna av covid-19.

Lägesbilderna uppdateras varje fredag.

 

Lägesbilder

Lägesbild vecka 44 - effekter på arbetsmarknaden och näringslivet i Dalarna till följd av covid-19 (pdf, 41 sidor).

Lägesbild vecka 41 - effekter på arbetsmarknaden och näringslivet i Dalarna till följd av covid-19 (pdf, 49 sidor).

Lägesbild vecka 39 - effekter på arbetsmarknaden och näringslivet i Dalarna till följd av covid-19 (pdf, 50 sidor).

Lägesbild vecka 37 - effekter på arbetsmarknaden och näringslivet i Dalarna till följd av covid-19 (pdf, 50 sidor).

Lägesbild vecka 36 - effekter på arbetsmarknaden och näringslivet i Dalarna till följd av covid-19 (pdf, 44 sidor).

Lägesbild vecka 33 - effekter på arbetsmarknaden och näringslivet i Dalarna till följd av covid-19 (pdf, 39 sidor).

Lägesbild vecka 31 - effekter på arbetsmarknaden och näringslivet i Dalarna till följd av covid-19 (pdf, 41 sidor)

Lägesbild vecka 29 - effekter på arbetsmarknaden och näringslivet i Dalarna till följd av covid-19 (pdf, 45 sidor)

Lägesbild vecka 27 - effekter på arbetsmarknaden och näringslivet i Dalarna till följd av covid-19 (pdf, 44 sidor)

Lägesbild vecka 25  - Effekter på arbetsmarknaden och näringslivet i Dalarna till följd av covid-19 (pdf, 52 sidor)

Lägesbild vecka 23  - Effekter på arbetsmarknaden och näringslivet i Dalarna till följd av covid-19 (pdf, 43 sidor)

Lägesbild vecka 22  - Effekter på arbetsmarknaden och näringslivet i Dalarna till följd av covid-19 (pdf, 45 sidor)

Lägesbild vecka 21  - Effekter på arbetsmarknaden och näringslivet i Dalarna till följd av covid-19 (pdf, 43 sidor)

Lägesbild vecka 20  - Effekter på arbetsmarknaden och näringslivet i Dalarna till följd av covid-19 (pdf, 45 sidor)

Lägesbild vecka 19 - Effekter på arbetsmarknaden och näringslivet i Dalarna till följd av covid-19 (pdf, 45 sidor)

Lägesbild vecka 18 - Effekter på arbetsmarknaden och näringslivet i Dalarna till följd av covid-19 (pdf, 39 sidor)

Lägesbild vecka 17 - Effekter på arbetsmarknaden och näringslivet i Dalarna till följd av covid-19 (pdf, 39 sidor)

Lägesbild vecka 16 - Effekter på arbetsmarknaden och näringslivet i Dalarna till följd av covid-19 (pdf, 42 sidor)

Lägesbild vecka 15 - Effekter på arbetsmarknaden och näringslivet i Dalarna till följd av covid-19 (pdf, 42 sidor)

Lägesbild vecka 14 - Effekter på arbetsmarknaden och näringslivet i Dalarna till följd av covid-19 (pdf, 42 sidor)

Lägesbild vecka 13 - Effekter på arbetsmarknaden och näringslivet i Dalarna till följd av covid-19 (pdf, 42 sidor)

Lägesbild vecka 12 - Effekter på arbetsmarknaden och näringslivet i Dalarna till följd av covid-19 (pdf, 42 sidor)

Lägesbild vecka 11 - Effekter på arbetsmarknaden och näringslivet i Dalarna till följd av covid-19 (pdf, 41 sidor)

Lägesbild vecka 10 - Effekter på arbetsmarknaden och näringslivet i Dalarna till följd av covid-19 (pdf, 47 sidor)

Lägesbild vecka 9 - Effekter på arbetsmarknaden och näringslivet i Dalarna till följd av covid-19 (pdf, 40 sidor)

Lägesbild vecka 8 - Effekter på arbetsmarknaden och näringslivet i Dalarna till följd av covid-19 (pdf, 42 sidor)

Lägesbild vecka 7 - Effekter på arbetsmarknaden och näringslivet i Dalarna till följd av covid-19 (pdf, 42 sidor)

Lägesbild vecka 6 - Effekter på arbetsmarknaden och näringslivet i Dalarna till följd av covid-19 (pdf, 46 sidor)

Lägesbild vecka 5 - Effekter på arbetsmarknaden och näringslivet i Dalarna till följd av covid-19 (pdf, 39 sidor)

Lägesbild vecka 4 - Effekter på arbetsmarknaden och näringslivet i Dalarna till följd av covid-19 (pdf, 29 sidor)

Lägesbild vecka 3 - Effekter på arbetsmarknaden och näringslivet i Dalarna till följd av covid-19 (pdf, 36 sidor)

Lägesbild vecka 2 - Effekter på arbetsmarknaden och näringslivet i Dalarna till följd av covid-19 (pdf, 6 sidor)

 

Lägesbilder 2020 - Vecka 17-53

Dela:

Hade du nytta av informationen?