Familj som går över en äng

Regionalt serviceprogram 2022-2030

Arbetet med att ta fram ett nytt regionalt serviceprogram för kommersiell service pågår. Programmet syftar till att samordna insatser och aktörer i arbetet med att främja tillgänglighet till kommersiell och viss offentlig service. Det regionala serviceprogrammet är också grunden för hur Region Dalarna prioriterar olika stöd till kommersiell service.

Tillgänglighet till kommersiell service skapar förutsättningar för människor och företag att vistas, verka och växa i Sveriges landsbygder. Kommersiell service är därmed viktigt för den regionala utvecklingen. Genomförandet av det regionala serviceprogrammet består av olika insatser i länet. Det kan handla om stödhantering, kommunal serviceplanering eller också olika typer av möten med kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Tillväxtverket har uppdraget att följa upp och stödja och regionerna i arbetet med regionala serviceprogram.

Logotyp Europeiska jordbruksfonden

Dela:

Hade du nytta av informationen?