Tillsammans gör vi verkstad av idéer för landsbygdsutveckling

Hur invånare och företag på landsbygden ska kunna handla, tanka, hämta paket eller medicin har ingen enkel lösning. För att möta framtidens behov i dessa frågor arbetar vi även med omvärldsbevakning.

Dalarnas regionala serviceprogram, RSP, är Region Dalarnas projekt för att stödja kommersiell service i landsbygder. Förutom omvärldsbevakning och erfarenhetsutbyte är samverkan en viktig grundpelare och regelbundet träffas ett trettiotal aktörer från kommuner, föreningar, organisationer och myndigheter i en arbetsgrupp. Inom den gruppen har flera landsbygdsprojekt utvecklats.

Genom att ge aktörerna inom utveckling av kommersiell service ökad kunskap om vad som gjorts och vad som görs på området i Dalarna vill vi inspirera till nya projektidéer. Här kan du ta del av några goda exempel.

Mer information om utvecklingen av den lokala servicen på Tillväxtverket.se. 

Dela:

Hade du nytta av informationen?