Kommersiell service lyfts ut ur landsbygdsprogrammet

Nyhet – 04 januari 2022, kl. 14:20

Den 16 december fattade regeringen beslut om Sveriges strategiska plan för jordbrukspolitiken från 2023. Om kommissionen godkänner planen kommer stöd till kommersiell service inte att finansieras med pengar från EU.

Regeringen har i en indikativ budget lyft ut 462 miljoner till kommersiell service för åren 2023-2027. Hur detta kommer att hanteras i praktiken och vad det innebär för regionerna vet man inte i nuläget, men det innebär att länsstyrelserna kommer att få en annorlunda roll kopplat till de regionala serviceprogrammen än de har idag.

Tillbaka

Dela: