Samverkansprojekt inom RSP

Det regionala serviceprogrammet stödjer kommersiell service på landsbygden. Samverkan är en viktig grundpelare i arbetet och regelbundet träffas kommuner, föreningar, organisationer och myndigheter för att utveckla landsbygdsprojekt.

Lokal Mat och Lanthandlarförening i Dalarna

Lanthandelsbutiker i Dalarna går samman oavsett kedjetillhörighet till en gemensam förening i syfte att identifiera och driva gemensamma intressefrågor. Målet är lönsamma lanthandelsbutiker som ligger i framkant och bidrar till kommersiell serviceutveckling.

Läs mer om lanthandelsutvecklingen i Dalarna (extern länk)

Leverantörsneutral pakethantering i Björbo

Med Björbo Intresseförening som projektägare samlades i maj 2017 representanter från Tillväxtverket, Länsstyrelsen, Gagnefs kommun, Post- och telestyrelsen, Postnord, DHL och Bussgods för att titta på möjligheten att ersätta det indragna postombudet i Björbo med en paketautomat, möjlig att använda av alla paketleverantörer på marknaden med behov av att lämna paket till kunder i Björbo.

Slutrapport leveransneutral pakethantering (word, 4 sidor)

Läs mer om Björbo intresseförening (extern länk)

Lokalekonomisk analys i Dalarna och Gävleborg

Projekt LEAXW har genomfört lokalekonomiska analyser tillsammans med 11 bygder i Dalarna och Gävleborg. Analysen visar service, arbete, befolkning, köpkraft och handelsbalans, ett faktabaserat underlag för bygdens fortsatta utveckling.

Slutrapport lokalekonomisk analys Dalarna-Gävleborg (pdf, 8 sidor)

Läs mer om projektet LEAXW (extern länk)

Annan samverkan kring serviceutveckling

Rådgivning till lanthandeln Sju län i nytt samarbetsprojekt
Projektledare: Wille Kyrk

Informationsprojektet
Projektledare: Micke Källman

Service i samverkan, Hela Sverige ska leva
Processledare: Pablo Ravanal, Ludvika och Sigrid Larsson, Älvdalen

Livsmedelsstrategin, Samverkan i matkedjan
Projektledare: Stina Ernstsson, LRF

Slutrapport

Slutrapport processledning Regionala serviceprogrammet 2016-2019 (pdf, 2 sidor)

Dela:

Hade du nytta av informationen?